Overzicht Best Practices

Laat u inspireren! Bekijk hoe organisaties gezamenlijk de Code in de praktijk toepassen, lees hun best practice juryrapport en lever uw best practice aan.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag moet er toe leiden dat alle marktpartijen - opdrachtgevers, opdrachtnemers/werkgevers, werknemers en makelaars en hun vertegenwoordigers - gezamenlijk werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers én de kwaliteit van het schoonmaakwerk.

Best Practice Award
De Best Practice Award wordt uitgereikt aan organisaties die samen de Code succesvol in de praktijk toepassen.
 2015
Winnaars BPA-2015
Winnaar:
 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en HECTAS
Lees hier meer over >


Genomineerden:
- Hogeschool van Amsterdam en Asito (juryrapport)
- Fontys Hogescholen en Hectas (juryrapport)
- VU  Medisch centrum, Polygon en Asito (juryrapport)
- Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Hectas (juryrapport)

 2014
Winnaars BPA-2014
Winnaar:
 
VU Amsterdam, Victoria, Gom en CSG
Lees hier meer over >

 

Genomineerden:
- Universiteit Utrecht faculteit Diergeneeskunde en Asito (juryrapport)
- Gom en Eckhart Instituut (juryrapport)
- Cliëntparticipatie bij De Zijlen Gehandicaptenzorg en Gom ZorgSupport (juryrapport)
- VU Amsterdam, Victoria, Gom en CSG (juryrapport)
 2013
Winnaars BPA-2013
Winnaar:
 
NIVO NOORD en de NIVO Academie
Lees hier meer over >

 

Genomineerden:
Erasmus MC, Hago Zorg, Asito Medical (juryrapport)
CSU en ING (juryrapport)
NIVO NOORD en de NIVO Academie (juryrapport)
Gemeente Leeuwarden, Caparis, CNV, GOM Schoonhouden en Atir (juryrapport)
 2012
Winnaars BPA-2013
Winnaar:
 
NedTrain, Hago Rail Services en FNV Bondgenoten 
Lees hier meer over >

(juryrapport