Zelfverklaring

De zelfverklaring wordt door ondertekenaars eens per jaar (vóór 1 juli) opgesteld.
In de zelfverklaring legt de ondertekenaar verantwoording af over hoe hij/zij de Code heeft toegepast in de afgelopen tijd. Organisaties ondertekenen dus eerst  de Code en passen deze in de praktijk toe, voordat ze een zelfverklaring opstellen.

Opstellen
Op basis van de ingeleverde zelfverklaringen van de afgelopen jaren heeft de commissie besloten om de eisen aan een zelfverklaring aan te passen.

Waar moet een zelfverklaring aan voldoen? >
Onderwerp zelfverklaring 2016 >

Aanleveren
U kunt de zelfverklaring mailen naar: marktgedragschoonmaak@ras.nl.

Overzicht zelfverklaringen
Door op een van de lettergroepen te klikken kunt u eenvoudig nagaan welke organisaties al een zelfverklaring hebben opgesteld.