Veelgestelde vragen

Wat is het juridisch kader van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag?

De Code kent geen juridisch kader. De Code kan daarom ook niet langs deze lat getoetst worden. Het gaat om een moreel appel en doet een beroep op partijen om weg te blijven van louter tenderen op de laagste prijs en de kwaliteit van de dienstverlening te niet te doen.

Het is dus ook nooit mogelijk dat een partij die de Code heeft ondertekend via de rechter aangeklaagd wordt.

Welke eisen kan ik stellen aan de partij waar ik zaken mee wil doen? (levering of afnemen van werken/diensten)

De enige eis die gesteld kan worden, is dat de partij ook de Code heeft ondertekend en daar naar handelt. Het is niet de bedoeling dat u vraagt naar specifieke uitwerkingen in kwaliteitssystemen of het hanteren van specifieke maatregelen in een organisatie waaruit zou blijken dat de Code gehanteerd wordt. De Code is geen keurmerk of voorschrift, doch niet meer maar ook niet minder alleen een moreel appel. Een moraal laat zich moeilijk vertalen in eisen binnen een organisatie.

In de Code is te lezen wat verwacht mag worden van elke partij. Daar mag u een beroep op doen.

De Code wil afspraken maken in de markt. Dat is toch tegen de regels van mededinging (ACM)?

Het gaat bij de Code niet om het maken van marktafspraken. Het gaat slechts op een beroep op alle partijen om netjes met elkaar zaken te doen. Hier worden geen voorschriften bij gegeven. De invulling daarvan is aan partijen zelf.

Met de ACM zijn gesprekken gevoerd en is advies gevraagd over de mededingingsgevoeligheid van de Code. De ACM heeft daarop aangegeven dat de wijze waarop de Code de tekst heeft opgesteld en er mee werkt voldoende waarborg biedt voor marktwerking. Het ondertekenen van de Code is dus ACM-proof.

Als ik met een leverancier tot afspraken wil komen, moet deze dan de Code getekend hebben, als ik ook al getekend heb?

Nee, het ondertekenen van de Code is vrijwillig. U kunt natuurlijk zaken doen als u van mening bent dat uw leverancier het netjes doet, en de intentie heeft het werk uit te voeren zoals dat past binnen de Code. Wel kunt u natuurlijk uw leverancier vragen om ook de Code te ondertekenen. Hoe meer bedrijven de Code ondertekenen, hoe beter het is.

Als ik vind dat een partij waar ik mee samenwerk niet werkt conform de Code, terwijl hij die wel heeft ondertekend, wat gebeurt er dan?

De Code wil graag weten hoe de Code wordt toegepast. Als u van mening bent dat deze niet goed wordt toegepast door de partij waar u mee werkt, kunt u dat melden bij de Code of de sectorale Codekamer. Er zijn 4 Codekamers: voor de schoonmaak, catering, beveiliging en verhuis sectoren. U kunt uw melding doen via codevm@atriumgroep.nl of u kunt bellen 0183-822960.

De Code zal dan contact opnemen om de gesignaleerde problemen op te lossen.

Als ik vind dat een partij waar ik mee samenwerk niet werkt conform de Code, maar deze ook niet heeft ondertekend, wat kan ik dan doen?

De Code wil graag weten hoe de Code wordt toegepast. Als u van mening bent dat deze niet goed wordt toegepast door de partij waar u mee werkt, kunt u dat melden bij de Code of de sectorale Codekamer. Er zijn 4 Codekamers: voor de schoonmaak, catering, beveiliging en verhuis sectoren. U kunt uw melding doen via codevm@atriumgroep.nl of u kunt bellen 0183-822960.

De Code zal dan contact opnemen om de gesignaleerde problemen op te lossen.

Als ik een goede samenwerking heb met een partij en wij beiden werken conform de Code, waarom zou ik dan nog de Code ondertekenen of dit vragen aan de ander?

Het is heel belangrijk de goede voorbeelden te weten. De Code verneemt deze graag, zodat getoond kan worden dat de Code een positief effect heeft. Natuurlijk zijn er partijen die geen Code nodig hebben, maar door deze toch te ondertekenen geeft u wel een statement af, dat u het eigenlijk heel gewoon vindt om het goede te doen. Dat willen wij ook graag meenemen.

Wat zijn de kosten voor het ondertekenen van de Code?

Er zijn geen kosten verbonden aan de ondertekening van de Code.

Wat moet ik doen als ik de Code heb ondertekend? Wat levert het me op en welke risico's zijn er aan verbonden?

Het enige dat wij van u vragen is te handelen conform de Code. Wij publiceren op de website dat u de Code heeft ondertekend. Meer dan 1.000 anderen gingen u al voor. Het kan u een goede naam en faam bezorgen en partijen waar u mee wilt samenwerken kunnen er van op aan dat het goed zaken doen is met u. Geen enkel risico, alleen voordelen.

Mocht u de Code hebben getekend, maar er komen toch klachten dat u niet conform de Code zou handelen, dan komt de Code in actie. In eerste instantie om u ervan te overtuigen dat het anders beter is. Als na gesprekken blijkt dat u opnieuw zich niet wenst te houden aan de Code kunnen wij met een gele kaart naar buiten treden. Niet fijn voor uw reputatie. Dus liever dit voorkomen en wel conform de Code handelen. In het uiterste geval kunnen wij u royeren als ondertekenaar.

Wat doet de Code nog meer om het voor ons makkelijker te maken goed te handelen in het sociaal-economisch verkeer?

De Code zet zich ook in voor de overkoepelende en gemeenschappelijke belangen. Op dit moment worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd om tot een goede uitvoeringspraktijk te komen om te kunnen voldoen aan de participatiewet. De markt wil zeker uitvoering geven aan de wet, maar een aantal belemmeringen moeten nog weggenomen worden. Daar werken wij aan. Ook besteden wij aandacht aan werkzekerheid en hoe dit beter te borgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als de arbeidskosten voor de werkgever omlaag kunnen, waarbij voorop blijft staan dat het nettoloon voor de werknemer niet wordt aangetast.