Codekamer Beveiliging

Verantwoordelijk marktgedrag van groot belang

Verantwoordelijk marktgedrag is van groot belang voor alle betrokkenen, werknemers, werkgevers, opdrachtgevers. Zeker als het gaat om een arbeidsintensieve dienstverlening zoals beveiliging. Je hebt te maken met menselijk kapitaal. Daarvoor hebben zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers een verantwoordelijkheid. Nog veel te vaak kijken zij bij het maken van afspraken alleen naar de prijs-kwaliteitverhouding van de geleverde dienst zonder oog te hebben voor de menselijke factor. Terwijl juist die menselijke factor de drijvende kracht is achter de dienstverlening. Als medewerkers op een goede manier hun werk kunnen doen in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, inspirerende werkinhoud en in goede verhoudingen met collega's en leidinggevenden, dan heeft dat een positieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien heb je als organisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bieden van bestaanszekerheid. Dit gaat over voldoende en voorspelbaar inkomen, maar ook over kunnen meedoen in de samenleving. Kortom, verantwoordelijk marktgedrag levert uiteindelijk winst op voor alle partijen.

Maurice Rojer
Sector Lead Industrial Relations, Schiphol Group
Voorzitter Codekamer Beveiliging

Contact

Adres
p/a Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Neem gerust contact op!
Tel: 070 - 376 58 90
Stuur een e-mail

Een fair deal, vraagt fair play

De code erkent elkaars bestaansrecht en doet een moreel beroep op alle betrokken partijen om met elkaar tot een fair deal te komen wanneer er wordt aan- in- en uitbesteed. Voor zo'n fair deal geeft de code kaders. Kaders die je na het zetten van je handtekening in praktijk moet willen brengen. Daar moet je met elkaar; opdrachtgever, opdrachtnemer en werknemer op kunnen vertrouwen. Vertrouwen dat er ook moet zijn op momenten dat het spannend wordt. Spannend rond de vraag of de deal wel of niet gemaakt kan worden, want de verleiding om dan een oogje dicht te knijpen is groot. Juist op dat soort momenten zou je elkaar als medeondertekenaars scherp moeten houden en nog eens een blik op de Code moeten werpen.

Om elkaar scherp te houden is het nodig dat zoveel mogelijk partijen de Code met overtuiging ondertekenen. Want pas dan draagt de Code bij aan het creëren van een markt waarin fair deals tot stand kunnen komen. Graag lever ik mijn bijdrage aan het uitdragen van de noodzaak de Code te ondertekenen en na te leven. Na te leven bij het maken en het operationaliseren van fair deals op basis van fair play. Ik wil daarbij uitgaan van het vertrouwen dat een handtekening onder de Code bewust wordt gezet. Voor wie dat nog niet gedaan heeft heb ik de uitnodiging met mij en de andere leden van de Codekamer de waarde(n) van de Code te verkennen.

Nu hoor ik u denken dat is wel heel gematigde taal voor een vertegenwoordiger van een activerende vakbond, die het activisme niet schuwt. Mijn reactie daarop is simpel. De code is er mede gekomen omdat wij activeerden. We activeerden omdat intenties niet altijd genoeg bleken te zijn. De code treedt niet in de plaats van het activeren. De Code stelt kaders. Het activeren blijft nodig waar kaders moeten worden (bij)gesteld, of met voeten worden getreden. Het moet immers niet bij mooie woorden blijven.

Namens de opdrachtgevers ben ik actief in de Codekamer Beveiliging. Goed opdrachtgeverschap is niet in één definitie te vangen. Iedere opdracht is uniek en vraagt om maatwerk. Daarnaast veranderen de ontwikkelingen in de wereld ons beeld van goed opdrachtgeverschap. Het is daarom belangrijk om continu aandacht voor goed opdrachtgeverschap te hebben en met elkaar in gesprek te blijven hoe dit gerealiseerd kan worden. De Code draagt hieraan bij, door bijvoorbeeld voorlichting over verantwoordelijk marktgedrag te geven en best practices te delen. Zo kunnen wij met elkaar leren en blijven groeien!

Heidi Wammes
Categoriemanager Beveiliging en BHV Rijksoverheid

Eerst de kwaliteit, dan de prijs

Als bestuurslid binnen de Nederlandse Veiligheidsbranche en namens aangesloten werkgevers in de beveiligingssector ben ik actief in de codekamer Beveiliging. Ik wil me graag actief inzetten voor Verantwoordelijk Marktgedrag. Het is een unieke gedragscode waarin afspraken zijn vastgelegd over de inkoop van dienstverlenende werkzaamheden, waaronder beveiliging.

Betrokken opdrachtgevers, opdrachtnemers, vakbonden en bemiddelaars vinden het belangrijk dat bij een uitvraag eerst gekeken moet worden naar de kwaliteit van de uitvoering, waar goede werkomstandigheden ook onder vallen. Vervolgens kan gekeken worden tegen welke prijs dit kan.

Vanuit de codekamer toetsen we of betrokken partijen de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk naleven. Daarnaast is het een gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk werkgevers, opdrachtgevers en andere stakeholders actief bij de code te betrekken. Daar zet ik me graag voor in!

Ellen Groenewoudt
Algemeen directeur Trigion