Codekamer CateringbrancheBeste lezer,

Vanaf 1 mei 2014 heeft ook de Contractcatering zich in volle overtuiging gecommitteerd aan de 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag'. Een initiatief, genomen door partijen in de schoonmaakbranche, dat volle steun verdient; Ook van u!

De inhoud van de Code maakt meer dan voldoende duidelijk waar het om gaat en waaraan u zich committeert als u de Code, middels ondertekening, onderschrijft. Eigenlijk kan er geen enkele reden zijn om de Code niet te onderschrijven. Er wordt slechts een beroep gedaan op een gezonde bedrijfsvoering die leidt tot verhoudingen waar iedereen beter van wordt. Met 'iedereen' bedoel ik alle betrokken partijen. Opdrachtgevers, medewerkers, cateraars en betrokken intermediairs.

Natuurlijk is een branche als de onze bij uitstek gericht op haar klanten en dagelijkse gasten. Aan een aanbesteding wordt alleen al om die reden alle tijd en aandacht besteed met als uitgangspunt; 'Hoe kan het nog beter voor de opdrachtgever en haar personeel, onze dagelijkse gasten'. Als echter de documentatie meer dan 200 pagina's betreft, er haast een wiskundige nodig is om de gunningcriteria te interpreteren en er weinig of geen rekening lijkt te worden gehouden met de zittende medewerkers en als, tenslotte, de kwaliteit ondergeschikt raakt aan de prijsdruk, dan is er sprake van onverantwoordelijk marktgedrag. Teveel aanbestedingen zijn de afgelopen jaren geëindigd in de rechtszaal. Jammer, onnodig en, mag ik het zeggen? Onverantwoordelijk!

Als u het voornoemde niet herkent dan ga ik er blind van uit dat dit zo is omdat u de Code al in uw dagelijkse doen en laten bezigt. U zult graag tekenen!

Als u het voornoemde herkent en wilt laten zien dat uw organisatie haar verantwoordelijkheid neemt dan zult u ook graag tekenen.

Mocht u het voornoemde herkennen en menen dat dit nou eenmaal bij 'marktwerking' hoort dan zouden we heel graag met u in gesprek gaan om u op andere gedachten te brengen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit J. Vink, oud-voorzitter codekamer ContractcateringContact

Voorzitter: Hidde van der Kluit
Secretaris: Gerdine van der Werf

Adres
p/a Stichtingen Contractcatering
Postbus 693
4200 AR Gorinchem

Neem gerust contact op!
Tel: 0183-619 233
Stuur een e-mail