Codekamer VerhuizenDe Organisatie van Erkende Verhuizers

In 2015 heeft de Organisatie van Erkende Verhuizers, branchevereniging voor de Nederlandse verhuisbranche, zich aangesloten bij de brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De verhuissector is de vierde bedrijfstak in de facilitaire dienstverlening die zich bij de code heeft aangesloten.

De Organisatie voor Erkende Verhuizers wil actief zijn met de code, omdat de verhuizers de overtuiging hebben dat deze een duurzaam positief effect kan hebben op de hele sector. Gezond marktgedrag in de keten is het einddoel. Aanleiding voor de aansluiting van de branche was de toenemende prijsdruk, onbalans in prijs-kwaliteit die uiteindelijk schadelijk is voor alle partijen in de verhuisbranche. De verhuisbranche heeft de naleving van de code in haar branchekeurmerk verankerd.

De kern van de code is: fatsoenlijk zakendoen. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Daarmee geeft de code een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze geeft aan wat gewenst marktgedrag is en biedt marktpartijen een concrete leidraad hoe te handelen om zowel een goede sociale als zakelijke opbrengst te realiseren.Contact

Adres
p/a Organisatie voor Erkende Verhuizers
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer

Neem gerust contact op!
tel. 070-3401788
Stuur een e-mail

Recht van verhuizers op eerlijk, gezond en veilig werk

Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op eerlijk, gezond en veilig werk. Het is daarom belangrijk dat afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden nageleefd. Voor verhuisdiensten is dat de cao beroepsgoederenvervoer over de weg.

Lees hier onze cao
Naleving

Correcte toepassing van de cao is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers, maar de Stichting Code verantwoordelijk marktgedrag is van mening dat bij het maken en toepassen van contracten in de markt door alle partijen op verantwoordelijke wijze rekening moet worden gehouden met de randvoorwaarden van de toepasselijke algemeen verbindend verklaarde cao. Wanneer zij vermoeden dat de cao ontdoken wordt, kunnen zij bij de Inspectie SZW een verzoek indienen om een onderzoek in te stellen. In de sector Transport en Logistiek kan daarnaast de Stichting VNB (onderdeel van FNV) worden ingeschakeld. Deze bewaakt de naleving van de cao beroepsgoederenvervoer, geeft advies en uitleg over die cao en juridische bijstand aan werknemers.

Wat houdt naleving van de cao in?

Werknemers hebben recht op de arbeidsvoorwaarden die in de cao zijn afgesproken. De cao regelt onder andere het pensioen, vakantiedagen, werktijden en het loon. De beloning hangt af van de inschaling van de medewerker, deze is gebaseerd op de functie.

De meeste functies in de verhuisbranche zijn opgenomen in de FUWA van de transportsector (Boek Functietyperingen). Voor de meest voorkomende verhuisfuncties betekent dit op grond van de cao het schema hier rechts. Dit functieloon is exclusief overige cao-verplichtingen zoals onkostenvergoedingen, reiskosten en overurentoeslagen en zonder toeslagpercentage voor winst en risico.

Lees hier het boek 'Functietyperingen'
Handreiking Inkopen van verhuisdiensten

Opdrachtgevers vinden het vaak lastig om kwaliteit van diensten te specificeren. Dat komt vooral doordat de kwaliteit van een dienst wordt bepaald tijdens de uitvoering. De mensen die daarbij worden ingezet hebben er een belangrijke invloed op. De Handreiking Inkopen van verhuisdiensten helpt de inkoper bij het uitbesteden van verhuisdiensten.

Verder lees je in de speciale handreiking Verantwoordelijk Marktgedrag - Kunst van een gewogen oordeel hoe je opdrachten gunt aan de dienstverlener met de beste prijs-kwaliteitverhouding van dienstverlening en werkgeverschap.

Download de Handreiking
Klachten?

Bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag kunnen klachten over ongezond marktgedrag van een een verhuisbedrijf, opdrachtgever of intermediair worden ingediend. Als de Codekamer de klacht in behandeling neemt, kan deze de dialoog aangaan, een moreel appèl doen op de betrokken partij(en) en desnoods een gele kaart uitreiken (publiciteit). Dit zijn de voorwaarden voor een klacht bij de Codekamer.

Ook is het Meldpunt Verhuizers in het leven geroepen. De stichting VNB Transport & Logistiek is de uitvoerende organisatie.

Lees meer over het Meldpunt Verhuizers