Verhuisbranche

Ondertekening verhuizers

In 2015 heeft de Organisatie van Erkende Verhuizers, branchevereniging voor de Nederlandse verhuisbranche, zich aangesloten bij de brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De verhuissector is de vierde bedrijfstak in de facilitaire dienstverlening die zich bij de code heeft aangesloten.

De Organisatie voor Erkende Verhuizers wil actief zijn met de code, omdat de verhuizers de overtuiging hebben dat deze een duurzaam positief effect kan hebben op de hele sector. Gezond marktgedrag in de keten is het einddoel. Aanleiding voor de aansluiting van de branche was de toenemende prijsdruk, onbalans in prijs-kwaliteit die uiteindelijk schadelijk is voor alle partijen in de verhuisbranche. De verhuisbranche heeft de naleving van de code in haar branchekeurmerk verankerd.

De kern van de code is: fatsoenlijk zakendoen. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Daarmee geeft de code een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze geeft aan wat gewenst marktgedrag is en biedt marktpartijen een concrete leidraad hoe te handelen om zowel een goede sociale als zakelijke opbrengst te realiseren.

________________

Recht van verhuizers op eerlijk, gezond en veilig werk
Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op eerlijk, gezond en veilig werk. Het is daarom belangrijk dat afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden nageleefd. Voor verhuisdiensten is dat de cao beroepsgoederenvervoer over de weg.

Naleving
Correcte toepassing van de CAO is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers, maar de Stichting Code verantwoordelijk marktgedrag is van mening dat bij het maken en toepassen van contracten in de markt door alle partijen op verantwoordelijke wijze rekening moet worden gehouden met de randvoorwaarden van de toepasselijke algemeen verbindend verklaarde cao. Wanneer zij vermoeden dat de cao ontdoken wordt, kunnen zij bij de Inspectie SZW een verzoek indienen om een onderzoek in te stellen. In de sector Transport en Logistiek kan daarnaast de Stichting VNB (onderdeel van FNV) worden ingeschakeld. Deze bewaakt de naleving van de cao beroepsgoederenvervoer, geeft advies en uitleg over die cao en juridische bijstand aan werknemers.

Wat houdt naleving cao in?
Werknemers hebben recht op de arbeidsvoorwaarden die in de cao zijn afgesproken. De cao regelt onder andere het pensioen, vakantiedagen, werktijden en het loon. De beloning hangt af van de inschaling van de medewerker, deze is gebaseerd op de functie. De meeste functies in de verhuisbranche zijn opgenomen in de FUWA van de transportsector (Boek Functietyperingen). Voor de meest voorkomende verhuisfuncties betekent dit op grond van de cao:

Functie

Functieklasse

Loonkosten (bruto per uur, 100 procent
incl. werkgeverslasten en vakantietoeslag)

Assistent verhuizer (06.02)

C

€ 17,04 - 20,73

Verhuizer (06.03)

D

€ 18,14 - 22,96

Voorman verhuizer (06.05)

E + F

€ 19,03 - 27,22

Projectleider
(onder constructie)

Vanaf F

€ 19,89 >

(Dit functieloon is exclusief overige cao-verplichtingen zoals onkostenvergoedingen, reiskosten en overurentoeslagen en zonder toeslagpercentage voor winst en risico)

Anciënniteit
Hieronder het aantal jaren dat werknemers in de sector Transport en Logistiek (waartoe ook verhuizen behoort) in loondienst aan een organisatie zijn verbonden.

Ancienniteit

 

< terug naar brancheoverzicht