De Code in de praktijk

Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland.

Maar hoe werkt dat dan?

Algemene principes

Partijen die deze code ondertekenen hanteren allemaal minimaal dezelfde principes. Daardoor geven ze verdere invulling aan het moreel appèl van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Lees meer over de algemene principes
Goed opdrachtgeverschap

Opdrachtgevers zijn in hun rol als inkoper, inlener en contractverantwoordelijke medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de (sociale) condities waaronder het werk wordt verricht.

Lees meer over opdrachtgeverschap
Verantwoordelijk opdrachtnemerschap

Werkgeverschap en opdrachtnemerschap is gecombineerd in één dienstverlener en kent dus een dubbele verantwoordelijkheid. Het maakt niet uit of de daadwerkelijke dienstverlener de hoofdaannemer zelf is of een onderaannemer. De hoofdaannemers - hier genoemd: bedrijven - blijven verantwoordelijk voor het geheel.

Lees meer over opdrachtnemerschap
Deskundig adviseurschap

Makelaars/adviseurs worden aangesproken in hun rol als makelaar en adviseur voor opdrachtgevers of bedrijven, waarbij zij tevens oog hebben voor de kwaliteit van het werk en de (sociale) condities waaronder het werk wordt verricht.

Lees meer over adviseurschap