Deskundig adviseurschap

Makelaars/adviseurs worden aangesproken in hun rol als makelaar en adviseur voor opdrachtgevers of bedrijven, waarbij zij tevens oog hebben voor de kwaliteit van het werk en de (sociale) condities waaronder het werk wordt verricht.

Professioneel

Makelaars en adviseurs spelen een constructieve rol in de markt op basis van hun professionaliteit, vakmanschap en onafhankelijkheid. Met hun handelwijze nemen zij de grootste zorgvuldigheid in acht en geven zij op professionele wijze invulling aan goed makelaar- en adviseurschap.

Makelaars/adviseurs voegen zodanig waarde toe aan het proces van contractvorming dat partijen zich kunnen baseren op een volledig afgewogen prijs-, prestatie-en kwaliteitsverhouding. Ze voldoen aan eisen van bekwaamheid en zijn erkend door - indien aanwezig - een branchevereniging van makelaars of adviseurs.

Makelaars zijn in hun handelwijze objectief, transparant, onafhankelijk en toetsbaar. Zij volgen de gedragscode en voldoen aan de normen van erkenningsregeling van de Belangenvereniging van makelaars/adviseurs. Makelaars/Adviseurs houden zich aan de geheimhouding, passen geen
verdienmodel op basis van provisie toe en nemen in het kader van een opdracht geen beloning in welke vorm ook aan van een ander dan zijn opdrachtgever. Makelaars/adviseurs hebben geen financieel belang bij het resultaat van een tender.

Ze zien erop toe dat een opdracht met een opdrachtgever schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen inclusief een duidelijke onderbouwing van het honorarium, zoals in te zetten uren x tarief. Bij de uitvoering van contracten hanteren ook makelaars normen van redelijkheid, met een goed oog voor de sociale context en de te verlangen werkdruk van de medewerkers op locaties.

Makelaars gaan uit van het gedachtengoed van partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en bieden hierin een stimulans. Direct contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voorafgaand aan tenderprocedure kan verhelderend werken voor alle betrokkenen. Makelaars staan zo’n direct contact niet in de weg.