Disclaimer

Dit is de officiële website van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag (KVK: 62071785).

AANSPRAKELIJKHEID
Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en voorzien van informatie. Desondanks kan de Code op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Code-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Code aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Code-website. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Code behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

WEBSITES VAN DERDEN
Het feit dat websites van derden via links op de Code-website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door de Code. De Code is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Mocht u op deze website onjuistheden aantreffen, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

AUTEURSRECHTEN
Alle auteursrechten op de inhoud van de Code-website komen toe aan de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

DELEN VAN INFORMATIE
Voor persoonlijke doeleinden mag de informatie op deze website vrij gebruikt worden. Voor andere doeleinden verzoeken we je om vooraf contact op te nemen met ons secretariaat om toestemming te vragen.

PRIVACYVERKLARING
De Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden:
• Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag
• Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen

2. Aan wie kan de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag gegevens verstrekken?
Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een dienst kunnen leveren. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld. Verder zal de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. De Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden wanneer zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

4. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Hoe worden de gegevens beschermd?
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. De Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder certificaten, veilige servers en firewalls.

6. Welke rechten heeft u?
Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:
• feitelijk onjuist zijn;
• onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
• op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Op verzoek wissen wij alle gegevens persoonsgegevens.

7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
De Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft een privacyteam ingesteld. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag kunt u contact opnemen met:

Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
0183 – 822960
info@codevm.nl

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.