Disclaimer

Dit is de officiële website van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

AANSPRAKELIJKHEID
Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en voorzien van informatie. Desondanks kan de Code op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Code-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Code aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Code-website. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Code behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

WEBSITES VAN DERDEN
Het feit dat websites van derden via links op de Code-website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door de Code. De Code is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Mocht u op deze website onjuistheden aantreffen, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

AUTEURSRECHTEN
Alle auteursrechten op de inhoud van de Code-website komen toe aan de Code.

DELEN VAN INFORMATIE
Voor persoonlijke doeleinden mag de informatie op deze website vrij gebruikt worden. Voor andere doeleinden verzoeken we je om vooraf contact op te nemen met ons secretariaat om toestemming te vragen.