Terug naar nieuwsoverzicht 13 juli 2022

Project Beter Aanbesteden – “Facilitaire inkoop die winst voor alle partijen oplevert!”

Op 7 juni werd in Enschede de Marktdag Beter Aanbesteden gehouden, die werd bezocht door ruim 120 deelnemers (voornamelijk lagere overheden, onderwijs en andere instellingen uit Twente). De Code Verantwoordelijk Marktgedrag verzorgde bij wijze van pilot de workshop “Facilitaire inkoop die winst voor alle partijen oplevert!”, waarin kennis werd gedeeld met betrekking tot het inkopen van schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizingen en waarin levendig werd gediscussieerd. Juist lagere overheden kunnen informatie en advies over verantwoord inkopen goed gebruiken.
Vooral voor de handreikingen van de code bestond belangstelling. Na de positieve pilotervaringen in Enschede zal de code ook betrokken zijn bij komende relevante marktdagen elders in het land, waarover de leden nader worden geïnformeerd. Verhuisbedrijven wordt aangeraden om deze marktdagen bij te wonen; een uitstekende gelegenheid voor kennisdeling, dialoog en netwerken. Project Beter Aanbesteden is een initiatief van VNO-NCW/MKB Nederland, VNG, Unie van Waterschappen, de ministeries van EZK, BZK en I&W en PIANOo.

“Bron: vakblad Verhuizen 2022-3”