Terug naar nieuwsoverzicht 5 september 2023

Aandacht voor de Code Schoonmaak met Actie Hotels

Om de Code Schoonmaak zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij hotels en schoonmaakbedrijven, is het initiatief Actie Hotels in het leven geroepen. Dit initiatief moet hotels en schoonmaakbedrijven prikkelen om de Code Schoonmaak inclusief het Protocol Hotelschoonmaak te ondertekenen én om de inhoud van de Code in de praktijk na te leven.

Onder schoonmakers in de hotelwereld doen zich nog steeds veel misverstanden voor, zoals in eigen tijd moeten doorwerken, niet betaald krijgen per uur maar per schoongemaakte kamer, niet of nauwelijks contact met de werkgevers, gebrek aan loontransparantie en een onveilige werkplek. Hierdoor zijn er nog voldoende uitdagingen wat betreft het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van hotelschoonmakers.

Arbeidsomstandigheden

Schoonmaken bestaat voor 90 procent uit mensenwerk. Maar de arbeidsmarkt is krap en de concurrentie op de markt is groot, waardoor schoonmaakbedrijven de grootste moeite moeten doen om voldoende vakbekwame schoonmakers aan te trekken en in dienst te houden. Als zij een grote order in de wacht slepen, is het al gauw noodzaak om delen van het werk uit te besteden aan onderaannemers die mogelijk weer met andere onderaannemers werken. Onder die omstandigheden is het moeilijk zicht te houden op de hele keten en wat zich daar allemaal afspeelt.

Code Schoonmaak

De Code Schoonmaak stimuleert fatsoenlijk en eerlijk zakendoen, tegen een faire prijs en een eerlijke boterham voor alle partijen. Een appèl, maar daarom niet vrijblijvend, want bij de Code geloven wij erin dat iedereen die meedoet staat voor zijn woord. Essentieel is dus dat hoteliers en schoonmaakbedrijven op elkaar kunnen vertrouwen. Met een goede onderlinge band zorg je voor tevreden schoonmakers, die vervolgens het visitekaartje zijn van het hotel. Hetzelfde geldt uiteraard voor de schoonmakers in dienst van het hotel.

Actie Hotels

Om misstanden in de schoonmaaksector tegen te gaan, hebben we de ambitie om hotels hun handtekening te laten zetten onder het convenant van de schoonmaakcode. Zo laten zij zien dat ze bij de schoonmaak niet enkel op prijs letten, maar schoonmakers ook netjes en eerlijk behandelen. Via het initiatief Actie Hotels gaan we met hotels die ondertekend hebben aan de slag om de Code daadwerkelijk te implementeren. We maken hierbij gebruik van communicatiemiddelen zoals filmpjes en infographics om enthousiasme te wekken bij de hoteliers. We bouwen de groep actieve ondertekenaars uit tot een ‘coalition of the willing’. Hiermee helpen wij de hoteliers om de boodschap van de Code effectief uit te dragen en ervoor te zorgen dat deze nageleefd wordt.