Terug naar nieuwsoverzicht 1 december 2023

Code VM actief aan de slag met lagere overheden

ONDERNEMERS, ZET DE HANDREIKINGEN ACTIEF IN!”

Door Mariëlle van der Keur

Speerpunt dit jaar van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Code VM) is het proactief ondersteunen van lagere overheden bij het verbeteren van hun aanbestedingsprocessen en contractmanagement. Die support wordt gewaardeerd, zo blijkt uit de reacties. En krijgt een vervolg met een nieuwe handreiking:Contractmanagement facilitaire diensten.

Aanbesteden vraagt veel, maar biedt ook kansen! De beste resultaten worden behaald als aanbestedende diensten en ondernemers goed samenwerken. Daarvoor moeten ze elkaar begrijpen, waarderen en vertrouwen. Daarom heeft de Rijksoverheid het programma Beter Aanbesteden ontwikkelt. Het programma investeert in dialoog, bewustzijn, kennis en toepassing in de praktijk.

Vroegtijdig markt betrekken

De focus van het project Beter aanbesteden ligt op inkoop en contractbeheer bij facilitaire diensten lagere overheden: gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). Uit ervaring blijkt dat daar winst te behalen is. Het doel is om de markt vroegtijdig te betrekken bij het specificeren van de vraag, meer inzicht te krijgen in de prijs/kwaliteitsbalans en inkoop als strategisch instrument effectiever te laten bijdragen aan maatschappelijke doelen.

Praktische kennis

Vanuit dit programma heeft de Code VM subsidie ontvangen om haar speerpunt nog beter uit te rollen. We ontwikkelden een programma met als doel om met de lagere overheden de dialoog aan te gaan en bewustzijn te creëren over hoe belangrijk contractmanagement is en op welk moment in de fasen van aanbesteden hier al voorbereidingen voor moeten worden getroffen. Daarnaast zetten we in op de wijze waarop gedeelde praktische kennis toepasbaar is in de praktijk.

 “NAAST KENNIS VAN DE CODE, LEVERDE DE INTERVISIE MET COLLEGA’S UIT ANDERE ORGANISATIES INTERESSANTE ERVARINGEN EN INZICHTEN OP”

Partnerschap

In online webinars konden deelnemende inkopers en contractmanagers hun vragen kwijt aan vertegenwoordigers van de Codekamers Verhuizen en Schoonmaak. Naast kennis van de Code, leverde de intervisie met collega’s uit andere organisaties interessante ervaringen en inzichten op. De deelnemers bleken na afloop positief gestemd. De kennisoverdracht werd als waardevol ervaren, evenalshet delen van ervaringen met collega’s uit andere organisaties. Bijvoorbeeld contractmanagers in hun specifieke rol. Als contractmanager met een gegunde opdrachtnemer een duurzaam (strategisch) partnerschap aangaan klinkt natuurlijk fantastisch en is erg belangrijk,
maar blijkt lang niet altijd simpel. Ook zitten contractmanagers soms wat klem tussen de leverancier aan de ene kant en inkoper aan de andere kant, zeker als die
laatsten een goede band hebben en de contractmanager twijfelt of de prestatie wel volgens contract wordt geleverd.

Gebruik de handreikingen naar uw opdrachtgevers!

Als aanvulling op het project Beter Aanbesteden is een nieuwe handreiking opgesteld met de focus op contractmanagement voor facilitaire diensten. Deze handreiking biedt praktische tips om een succesvol partnerschap in te vullen, zowel tijdens aanbesteding als gedurende contractmanagement. Ik raad u aan om als leverancier deze handreiking onder de aandacht te brengen van uw zakelijke opdrachtgevers. En als u dat doet, vergeet dan niet de andere handreikingen die speciaal zijn ontwikkeld: Verhuisdiensten inkopen op kwaliteit, De kunst van het gewogen oordeel en Indexatie van meerjarencontracten. De handreikingen hebben immers als doel om juist ook uw
positie als leverancier te versterken. Scan de QR code voor de handreikingen.