Terug naar nieuwsoverzicht 22 januari 2024

Bestuurslid René ten Brug blikt terug en vooruit

Sinds 2014 is René ten Brug Portfoliomanager Facilitair bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). “In die hoedanigheid kwam ik voor het eerst in aanraking met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Toen in 2011 de Code VM werd opgericht was de Rijksoverheid één van de eerste opdrachtgevers die de code ondertekende. Zij werd in de Codecommissie Schoonmaak vertegenwoordigd door de categoriemanager Schoonmaak. Een collega van BZK vervulde deze rol. Toen hij een andere functie kreeg, heb ik het stokje tijdelijk overgenomen. Eind 2017 nam ik zitting in het zogenoemde Platform van de verbrede Code VM en vervolgens ook in het bestuur.”

Oog voor het menselijke aspect

René heeft de afgelopen 10 jaar aardig wat veranderingen meegemaakt. Hij vertelt: “Ik kwam binnen in de periode dat de Code VM zich wilde verbreden van de schoonmaakbranche naar meerdere sectoren. Het is mooi dat dat is gelukt, met de cateringbranche en ook de beveiligings- en de verhuissector. Wat mij betreft blijft het daar niet bij. Alle opdrachtgevers die arbeidsintensieve dienstverlening inkopen zouden zich moeten committeren aan verantwoordelijk marktgedrag. Je wilt toch dat de omstandigheden en voorwaarden waaronder mensen hun werk doen in orde zijn? Bij een verantwoorde uitbesteding van diensten hebben alle partijen oog voor dit menselijke aspect.”

Goed opdrachtgeverschap hoort daar volgens hem bij. “Daar heb ik mij altijd sterk voor gemaakt, zowel in mijn werk voor BZK als daarvoor toen ik verantwoordelijk was voor facilitaire vraagstukken bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als overheid heb je daarin een voorbeeldfunctie. Iedere medewerker, in dienst of ingehuurd, verdient een gelijkwaardige behandeling. Ik bepleit daarom altijd dat we in gesprek gaan met de mensen die wij inhuren. Zodat opdrachtgevers weten wat er speelt en waar medewerkers tegenaan lopen. Daarnaast ben ik voorstander van contracten met een langere looptijd, indien mogelijk. Die zekerheid maakt het voor opdrachtnemers namelijk makkelijker om mensen in vaste dienst te nemen en goed op te leiden.”

De ontwikkeling van de Code

Inmiddels is René namens de Rijksoverheid lid van het Algemeen Bestuur. Hij heeft zich ingezet voor de verdere professionalisering van de Code VM. René: “Ik heb de Code zien uitgroeien tot een breed gedragen instituut met steeds meer ondertekenaars die gehoor geven aan het moreel appèl om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.”

Hij is trots op de verschillende handreikingen die zijn gemaakt. “Deze handreikingen helpen opdrachtgevers, opdrachtnemers en eventuele intermediairs een strategisch partnerschap aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid en transparantie. Denk daarbij aan het formuleren en hanteren van aanbestedingscriteria of aan het omgaan met prijsindexaties. Zo kregen veel bedrijven na de Russische inval in Oekraïne te maken met sterk gestegen prijzen. Hoe ga je daarmee om? Hoe voorkom je dat de hogere prijzen ook negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van de ingehuurde werknemers? Met dat soort vraagstukken houden we ons bezig om zo het gedachtegoed van de code in de praktijk te kunnen blijven toepassen.”

Waar liggen momenteel de grootste uitdagingen?

“Het is belangrijk om actueel te blijven en de aandacht vast te houden. De Code VM is destijds ontstaan naar aanleiding van de grote schoonmaakstakingen. In de tussentijd hebben we veel bereikt, maar is de maatschappelijke context ook veranderd. Thema’s als duurzaamheid, circulariteit en sociaal verantwoord ondernemen vechten allemaal om de aandacht van organisaties en ondernemers. We moeten ervoor zorgen dat we binnen de huidige maatschappelijke context de toegevoegde waarde van de Code tastbaar en zichtbaar maken. Zo zien we dat de dienstverleners ons over het algemeen beter weten te vinden dan opdrachtgevers. Daar valt nog winst te behalen. Juist de opdrachtgevers hebben een belangrijke rol als het gaat om het faciliteren van de randvoorwaarden voor verantwoordelijk marktgedrag.”

Het pensioen in zicht

In oktober 2025 gaat René met pensioen. Hij heeft er dan ruim 40 werkzame jaren op zitten. “Een nieuwe generatie mag het overnemen”, lacht hij. Dan serieus: “Meer diversiteit binnen de Code, onder andere in leeftijd, is alleen maar goed. Ook dat is een manier om nieuwe netwerken aan te boren en andere doelgroepen te bereiken. Overigens hebben we daar de afgelopen jaren ook al stappen in gezet. Met het nieuwe bestuur willen we hiermee doorgaan. Denk aan het organiseren van inspiratiesessies, webinars, online talkshows en niet te vergeten de ondertekensessies door het hele land.” Met het pensioen in zicht is René niet van plan om het nu wat rustiger aan te gaan doen. “Aan die nieuwe lijn wil ik de komende tijd blijven werken om zo het gedachtengoed van de Code VM levend te houden.”