Terug naar nieuwsoverzicht 28 januari 2021

Betere dialoog en lagere prijzendruk in arbeidsintensieve sectoren

Opnieuw hebben bedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend

Nadat vorige week de grens van 1500 ondertekenaars bereikt werd, heeft opnieuw een groep bedrijven uit verschillende sectoren deelgenomen aan een online ondertekensessie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De online ondertekensessie werd deze keer begeleid door Kees Blokland, voorzitter van het bestuur van de Code, en Wim Mul, vicevoorzitter en voormalig HR-directeur van o.a. Schiphol en TNT.

Wim Mul: “De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is specifiek ontwikkeld voor de arbeidsintensieve, facilitaire dienstensector, waar vergoedingen voor verrichte werkzaamheden al sinds langere tijd onder druk stonden. Dan krijg je situaties waar partijen op zoek gaan naar de randen van wat wel en niet mag. En dat leidde weer tot problemen met betrekking tot kwaliteit en werkdruk in de uitvoering. Ook kwamen arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in het gedrang. De Code lijkt op het eerste gezicht misschien een formele aangelegenheid. Maar we zien dat het gewoon werkt, zeker omdat we ook ná ondertekening de praktische tools daarvoor aanreiken. In de schoonmaakbranche worden bijvoorbeeld vaker betere vergoedingen en een langere contractduur overeengekomen.”

De deelnemers aan de online ondertekensessie signaleren dat de prijzendruk nog steeds wel een belangrijke rol speelt. Sommige deelnemers zien situaties die leiden tot overmatige druk op kwaliteit van de uitvoering en productiviteit. Een eigenaar van een schoonmaakbedrijf zegt daarover: “De markt is erg concurrerend, prijzen staan onder druk. De motivatie en arbeidsproductiviteit gaan dan omlaag als de hoeveelheid beschikbare tijd voor een object beperkt is.”

Kees Blokland: “Daarom is de rol van de Code nog steeds actueel: er is nog veel werk te verzetten om deze situaties tegen te gaan. We proberen te stimuleren dat partijen een stevige, volwassen dialoog aangaan, met een gelijkwaardige partnership als uitgangspunt. We merken bijvoorbeeld dat inkopers nog te weinig betrokken zijn bij de daadwerkelijke vaststelling van het gewenste niveau van dienstverlening. Vanuit de Code zien we graag een continue betrokkenheid – dus ook tijdens de looptijd van het contract. Gezamenlijke tussentijdse evaluaties zorgen voor wederzijds begrip, en borgen dat ook wordt uitgevoerd wat is overeengekomen. Verder zien we in verschillende branches dat het aantal meerjarige contracten is gegroeid, wat een positieve ontwikkeling is.”

“De ondertekenaars zijn belangrijke ambassadeurs voor de boodschap van de Code. Deel de goede voorbeelden en inspireer je branchegenoten. Maar spreek je ook uit als zaken niet gaan zoals ze horen, want daarover gaan we in gesprek vanuit onze Codekamers,” besluit Kees Blokland de sessie.

Vanaf vandaag werken ook deze bedrijven volgens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag: Blue Facilitair, MDS Vloer- en Meubelreiniging, Crown Bedrijfsdiensten, Avant Cleaning, Implacement Services, SPS-Security en Storm Security.