Terug naar nieuwsoverzicht 22 januari 2024

Blog Geert van de Laar: Oprechte aandacht voor de medewerkers in 2024

Het jaar 2024 is nog pril en iedereen heeft zijn goede voornemens nog vers in het geheugen. Mijn vraag: staat oprechte aandacht ook in dat lijstje van goede voornemens?

In tijden van arbeidskrapte zie je dat lonen fors omhooggaan. Zo ook in de CAO’s van de facilitaire branches. Terecht overigens, omdat hier het begrip ‘loon naar werk’ meer aandacht behoefde én omdat de hoge inflatie ook gecorrigeerd moest worden. Tegelijkertijd zie je dat in veel CAO’s aandacht is voor uitbreiding van het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werk-privébalans

Zo las ik in het AD dat naast het wettelijk geregelde calamiteitenverlof, zwangerschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof ook steeds vaker in CAO’s nieuwe regelingen worden opgenomen voor bijvoorbeeld rouwverlof, verlof voor de menopauze en recent voor menstruatieverlof. Mede door corona én het vele deeltijdwerken in Nederland zijn werk en privé steeds meer door elkaar gaan lopen. En als het dan privé niet goed gaat heeft dat direct effect op het werk.

Vroeger was veelal de stelling van de werkgever dat je privézaken maar in eigen tijd moest oplossen. Dat is, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, gewijzigd. Wil je als werkgever aantrekkelijk blijven dan zal je een passend antwoord moeten hebben op bovenvermelde trends.

Betrokkenheid van medewerkers

Laat helder zijn dat ik voorstander ben van meer maatwerk in CAO’s en dat de, veelal forse, loonsverhogingen nodig zijn om aantrekkelijk te blijven als werkgever. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat oprechte aandacht voor de medewerker leidt tot hogere betrokkenheid bij de organisatie. En dat veel organisaties daar nog steeds te weinig oog voor hebben.

Naast bijvoorbeeld verloop is de hoogte van het ziekteverzuim een goede graadmeter voor die betrokkenheid bij de organisatie. Het CBS publiceerde dat het verzuim in het derde kwartaal van 2023 overall 4,8% bedroeg. Echter, bij bedrijven met minder dan 10 medewerkers kwam het verzuim uit op 2,6%. Bij middelgrote bedrijven op 4,3% en bij bedrijven met meer dan 100 medewerkers op 5,5%. De grootste verzuimklacht was griep. Het kan toch eigenlijk niet zo zijn dat bij grote organisaties medewerkers vaker de griep krijgen dan bij de kleine(re) organisaties? Blijkbaar voelen de medewerkers in de kleine organisaties zich meer betrokken.

Uit een recent internationaal onderzoek van Gallup, een toonaangevende Amerikaanse consultancy organisatie, blijkt dat slechts 10% van de Nederlandse professionals zich écht betrokken voelt bij zijn of haar werk. Internationaal is dat 21%. Wij Nederlanders zouden vooral ‘werken om te leven’. Uit het onderzoek bleek ook dat 97% van de Duitse managers vindt dat zij goed zijn in hun vak terwijl 69% van de Duitse medewerkers vindt dat zij een slechte manager hebben. Chauvinistisch als wij zijn, zullen wij verwachten dat deze percentages in Nederland ‘genuanceerder’ liggen(?).

Meer werkgeluk is een win-winsituatie

Gallup stelt dat ‘medewerkersbetrokkenheid en productiviteit op het werk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Organisaties die het hoogst scoren in betrokkenheid zijn 17% productiever en 21% winstgevender.’ Dit zo lezend hoop ik van harte dat op uw lijstje met goede voornemens ook ‘oprechte aandacht voor de medewerker’ staat! En dan niet alleen voor de medewerker in eigen dienst. Oók voor de medewerker die via uitbesteding in de organisatie actief is.

Een medewerker die gezien en gehoord wordt en ruimte krijgt om iets te kunnen betekenen en bijdragen, ervaart absoluut meer werkgeluk en betrokkenheid. Dat is ook waar de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor staat: dé sociale standaard voor de aangesloten branches, te weten de schoonmaak-, beveiligings-, catering- en verhuisbranche. De focus van de Code ligt op oprechte aandacht voor de medewerkers, op duurzame inzetbaarheid, partnership, oog voor elkaars belangen, transparantie en een eerlijke prijs voor de werkzaamheden.

Alle betrokken partijen (opdrachtgevers, opdrachtnemers, vakbonden en intermediairs) nemen verantwoordelijkheid om de Code te implementeren, verder te ontwikkelen en elkaar aan te spreken. Er wordt niet over, maar mét de schoonmaker, beveiliger, cateringmedewerker en projectverhuizer gesproken!

Mocht uw organisatie de Code nog niet getekend hebben dan hoop ik van harte dat ook die activiteit nog aan uw lijstje van goede voornemens toegevoegd kan worden.

Geert van de Laar

Voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Lees meer over het ondertekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.