Terug naar nieuwsoverzicht 17 oktober 2023

Blog Geert van de Laar: Tien jaar Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag bestaat inmiddels ruim tien jaar. Een goed moment om terug te blikken én vooruit te kijken. Geert van de Laar zet de successen en ambities op een rij.

Als voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is het soms lastig om een prikkelend blog te schrijven. De code wordt immers gedragen door een divers palet aan partijen: opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs en vakbonden. Als ik een stevige stelling verkondig dan is er een groot risico dat ik een van de partijen voor het hoofd stoot. Maar voor een lezenswaardig blog is het natuurlijk wel noodzakelijk om een positie in te nemen.

Het bestuur van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft dit jaar de strategie onder de loep genomen. Waar staat de code anno 2023 voor en wat zijn de speerpunten voor de toekomst?

De kern van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die in 2011 is ontwikkeld, staat nog altijd als een huis. Dat blijkt al uit het feit dat er maandelijks 25 nieuwe ondertekenaars bijkomen! De Code doet een moreel appèl tot verantwoordelijk marktgedrag, specifiek voor arbeidsintensieve dienstverlening die wordt aan- en uitbesteed. Het gaat erom dat alle partijen in de keten – van opdrachtgevers tot opdrachtnemers, intermediairs en werknemersorganisaties – oog hebben voor de sociale consequenties voor de vakmensen die het werk uitvoeren, m.n. ook bij aanbestedingen.

Vier beginselen van verantwoordelijk marktgedrag

Het morele appèl van goed opdrachtgeverschap staat volgens de Code voor inclusiviteit, werk- en inkomenszekerheid, respect voor de kwaliteit van werk, en een balans tussen kwaliteit en prijs. Ook bij uitbesteding van werkzaamheden heb je als opdrachtgever een verantwoordelijkheid voor onder andere medezeggenschap, veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel.

We geven ondertekenaars van de Code daarvoor ook praktische handreikingen.

Daarnaast fungeren we als een soort rijdende rechter. De codekamers van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag doen uitspraken naar aanleiding van meldingen van overtredingen van de code, en we bemiddelen bij geschillen tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer over verantwoord marktgedrag.

Aan de slag met drie speerpunten

Met bijna 1800 ondertekenaars mogen we de Code Verantwoordelijk Marktgedrag gerust een succes noemen. Maar we zijn ook ambitieus.

Een belangrijk speerpunt voor de nabije toekomst is om meer opdrachtgevers te stimuleren om de Code te ondertekenen. Zij spelen immers een sleutelrol voor een verantwoorde aan- en uitbesteding én contractbeheer. Als bestuur gaan we extra aan de slag om de code onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers. We zien de honderden dienstverleners die de code al onderschreven hebben daarbij als belangrijke ambassadeurs. Zij staan in nauw contact met opdrachtgevers, en kunnen de code in hun reguliere gesprekken aan de orde stellen. Bij deze dan ook het verzoek om dat actief in de praktijk te brengen!

Een tweede speerpunt is om nog meer branches te laten aansluiten. De Code is nu van toepassing in de beveiliging, catering, projectverhuizing, en schoonmaak. We willen dat de uitgangspunten van verantwoord marktgedrag ook in andere arbeidsintensieve sectoren worden omarmd.

Om het aantal ondertekenaars van de Code verder te doen groeien, en om in steeds meer sectoren actief te zijn, is het essentieel dat we als stichting goed zichtbaar zijn. We zoeken daarom naar nieuwe en/of nauwere allianties met verenigingen die raakvlakken hebben met wat wij doen. Te denken valt aan Facility Management Nederland (de beroepsvereniging binnen het facilitaire domein) en NEVI (de vereniging voor inkoop- en supply management), maar ook aan werkgeversorganisaties zoals AWVN en VNO-NCW. Door samenwerking kunnen we een grotere doelgroep bereiken en het gedachtengoed van de code breder uitdragen. De Code ontwikkelt zich dan steeds meer tot een netwerkplatform dat appelleert, informeert en organiseert.

Er is de komende periode dus nog veel werk te verzetten om verantwoordelijk marktgedrag de norm te maken in arbeidsintensieve dienstverlening. Doet u mee?