Terug naar nieuwsoverzicht 12 januari 2017

Code Verantwoordelijk Marktgedrag bewezen effectief

Op de goede weg, maar nog geen vanzelfsprekendheid
De enquête is uitgezet onder de 1.000 organisaties die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend hebben. De respondenten zien dat ketensamenwerking verbetert, contracten verbeteren. Bekendheid met de Code bevordert een focus op kwaliteit in plaats van op geld. Deze ontwikkelingen, zo zeggen de respondenten, bevorderen de kwaliteit van het werk voor de mensen die de diensten leveren: het wordt veiliger, gezonder, men krijgt de juiste opleidingen en het respect voor elkaar vergroot.

Naast de positieve response, kwamen er ook een aantal aandachtspunten uit de enquête. Naleving van de Code is namelijk nog geen vanzelfsprekendheid. Er is een toenemende druk, aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant, om ‘lean and mean’ te opereren en in de markt te blijven. Daardoor is het risico dat bedrijven terugvallen in hun oude gewoonten en hun focus weer verleggen naar een inzet op de laagste prijs. De respondenten willen meer praktische voorbeelden zien hoe het wel kan, vragen om ondersteuning op de Code bij bedrijven en dat de Code zo breed mogelijke aandacht krijgt en navolging vindt. Dan is werken conform de Code op een gegeven moment een vanzelfsprekendheid.

Over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Meer en meer organisaties en bedrijven kennen de Code en ongeveer 1.000 organisaties hebben de Code ondertekend. Met de ondertekening geeft men uiting aan de wens te werken volgens het gedachtegoed van de Code. Dat betekent sociaal en economisch effectieve dienstverlening met erkenning van het vakmanschap van de medewerkers. Daarnaast wordt meer en meer waarde gehecht aan een goede kwaliteit die in reële verhouding staat tot de prijs. Om deze doelstellingen te bereiken, zet de Code in op een lange termijn samenwerking tussen opdrachtgevers- en opdrachtnemers. Hoe korter de contracten, hoe meer incidenten er voorkomen en hoe vaker er juridische stappen worden genomen. Hoe langduriger de contracten, des te beter de samenwerking. En met echte samenwerking zijn veel mooie zaken te regelen, zoals: duurzaamheid, aandacht voor gezondheid en inzet op participatie.