Terug naar nieuwsoverzicht 20 september 2016

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwasserbranche mag niet ondersneeuwen in politiek debat

Tijdens de Praktijktafel op 13 september jl. bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het invullen om 100.000 banen in het kader van de Participatiewet, ontving staatssecretaris Jetta Klijnsma uit handen van Kees Blokland het Whitepaper ‘ Verantwoord inbesteden en uitbesteden’. De voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag, lichtte tijdens deze bijeenkomst de kernboodschappen van de Code, zoals verantwoord inbesteden en uitbesteden, toe. ‘Pragmatisch en concreet’, zo karakteriseerde de staatssecretaris de Code en het Whitepaper.

De aanleiding voor de commissie Code voor het opstellen van een Whitepaper over inbesteden was ¬†onder meer de dreiging van het ondersneeuwen van de kernboodschap en het draagvlak van de Code onder ‘politiek’ debat over inbesteding. Klijnsma gaf aan het belang van de Code te erkennen en beloofde alert te zijn op dit gevaar. ‘Ik waardeer enorm het pragmatische en concrete karakter van de Code, zonder politieke lading. Uiteindelijk gaat het om een effectief sociaal beleid.’

Ambassadeur
‘De oprechte belangstelling van de staatssecretaris voor de Code en het speerpunt verantwoord inbesteden en uitbesteden, was hartverwarmend’, aldus Blokland. ‘Ik heb er veel vertrouwen in dat we een belangrijke ambassadeur voor verantwoordelijk marktgedrag in politiek Den Haag hebben gevonden. Ik ben de voorzitter van de Praktijktafel, Aart van der Gaag, dankbaar dat ik dit Whitepaper aan de staatssecretaris heb mogen overhandigen. ‘

Samen naar een sterkere keten
De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook een effectief sociaal beleid.

Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Projectverhuizers de gedragscode ondertekend.

Voorbeeld voor aanbestedingspraktijk
Sinds de introductie van de Code hebben ruim 950 organisaties de Code onderschreven, waaronder de gemeente Leeuwarden, ASML, Coca Cola, Erasmus Medisch Centrum, McCain, Middin en Evides Waterbedrijf.