Terug naar nieuwsoverzicht 13 september 2018

Draagvlak onder code verantwoordelijk marktgedrag groeit

Op 11 september 2018 ondertekenden in Lelystad Airport 13 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee komt het aantal ondertekenaars betrokken bij aanbestedingen van beveiligingswerkzaamheden op 186. Daarmee, zo stelde de heer Van der List (FNV), de gastheer namens de Codekamer Beveiliging, wordt het draagvlak onder de Code behoorlijk verbreed.

De heer Van der List verwelkomde op deze bijzondere locatie de vertegenwoordigers van 13 beveiligingsbedrijven. In zijn toespraak gaf hij aan wat de Code inhoudt en hoe deze tot stand is gekomen. Hij ziet graag dat alle ondertekenaars dat wat de Code voorstaat uitdragen. Zoals het ook normaal hoort te zijn dat een ondertekenaar zich aan de Code houdt, ook al is er de verleiding soms even de andere kant uit te kijken. In Code-waardige aanbestedingen gaat het ook over kwaliteit van het werk, werkdruk van de medewerkers, et cetera. Vanuit de Code is dit opgenomen in de handleiding Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI); Deze  handleiding en ook het boek Mens en Markt werd uitgereikt aan de ondertekenaars.

De heer Van der List gaf aan dat alle bedrijven, maar ook opdrachtgevers en makelaars  gebruik kunnen maken van de ‘diensten’ van de Codekamer Beveiliging. Als zij tegen aanbestedingen aanlopen die niet conform de Code zijn. Of als er zulke afwijkende eisen  worden gesteld dat de inzet en werkdruk van het personeel in gedrang komt. De heer Van der List riep de bedrijven op om van dit soort zaken melding te maken bij de Codekamer. Op basis  daarvan kan de Codekamer, vanuit haar neutrale positie, opdrachtgevers (en soms ook beveiligingsbedrijven) aanspreken.

Concurrentie door ZZP-ers hot item

Nadat door Van der List de geschiedenis, de waarden en de normen van de Code waren uiteengezet en er enkele vragen van een antwoord waren voorzien, volgde er aan de hand van een aantal stellingen een discussie. Hot-item onder de aanwezigen bleek te zijn de manier waarop ZZP-ers de markt betreden en opereren tegen tarieven waar tegen ondernemingen die de cao naleven niet kunnen concurreren. Inmiddels zijn daarvoor mogelijkheden bij de branche (beveiligingsbranche.nl) of de Inspectie SZW om dit soort meldingen op te pakken.

Ondertekening

Aansluitend hebben de beveiligingsbedrijven het certificaat ondertekend en werd het geheel afgesloten met een groepsfoto. Na de officiële ondertekening werd de bijeenkomst informeel afgesloten. Indien u nadere informatie wilt ontvangen over de Code, kijk dan hier.