Terug naar nieuwsoverzicht 1 oktober 2023

Handreiking contractmanagement voor facilitaire diensten

Na een goede aanbesteding volgt goed contractmanagement. In voorbereiding op uw aanbesteding is het zaak om een duidelijk beeld te hebben over de wijze waarop u het contractmanagement goed kunt voorbereiden. Niet iedere aanbestedende dienst doet dit dagelijks en daarom organiseert de stichting Code verantwoordelijk marktgedrag online sessies met dit thema, bedoeld voor lagere overheden. Wij merken dat inkopers, contract- en facilitair managers een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om facilitaire diensten schoonmaak, beveiliging contractcatering en verhuizen.

Steeds meer overheidsopdrachten hebben tot doel om met de gegunde opdrachtnemer een meerjarig (strategisch) partnerschap aan te gaan waarin gelijkwaardigheid, eerlijkheid en transparantie belangrijke waarden zijn die leiden tot synergie (1+1=3). De praktijk leert dat het nog niet zo eenvoudig is om die synergie structureel te bereiken en dat het verder ontwikkelen van contractmanagement een belangrijke bijdrage kan leveren aan die synergie.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben veel ervaring met contractmanagement binnen strategische partnerschappen, zowel met succesvolle als met minder succesvolle samenwerkingen. Deze kennis en ervaring (‘lessons learned’) delen we graag met u in de hoop dat toekomstige partnerschappen er profijt van hebben.

Na afloop van deze interactieve sessie ontvangt u van ons de handreiking en heeft u toelichting gekregen om deze effectief in te zetten.

Voor wie?

Iedereen die verantwoordelijk is voor het managen van aanbestedingen en contracten bij lagere overheden.

Programma

Na een korte kennismaking gaan wij in een interactie sessie meteen de dialoog aan.

Datum, tijd en locatie

Maandag 6 november 2023 van 15.30 tot 17.00 uur via MS Teams
Maandag 11 december 2023 van 15.30 tot 17.00 uur via MS Teams

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv2jjYU3A8CBramdxN4VJiO7jg9rYKdkPYFCn4Jq6QgE5Fzg/viewform?usp=sf_link