Terug naar nieuwsoverzicht 5 juni 2022

Nieuw! Handreiking Indexatieafspraken in meerjarige dienstverleningscontracten

Kwaliteit van dienstverlening bevorderen en arbeid tot zijn recht laten komen, zodat deze niet wordt uitgehold door bijvoorbeeld prijserosie: daar staat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor. Vanuit de Code doen wij een krachtig appel op alle betrokken partijen om bij het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst de periodieke/jaarlijkse prijsindexatie eenduidig en passend vast te leggen.

In deze speciale Handreiking lees je meer over de indexatiemethode en soorten indexen: consumentenprijs-, dienstenprijs- en loongerelateerde indexen.