Terug naar nieuwsoverzicht 17 oktober 2023

Hotelschoonmaak: eerlijk afspreken, doen en elkaar verantwoorden

Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam steunt veel principes van de Code Schoonmaak en besloot zitting te nemen in de Werkgroep Actie Hotels. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap wordt door de hotels onderschreven. Voor housekeeping is dat niet in eigen tijd doorwerken, betaald krijgen per gewerkt uur en niet per schoongemaakte kamer, een eerlijk cao-uurloon en transparantie over die betalingen. Contact tussen schoonmakers, de opdrachtgever en andere werkenden op locatie. En natuurlijk een veilige werkplek. Het schoonmaakbedrijf als opdrachtnemer legt daarover ook periodiek verantwoording af aan het hotel, de opdrachtgever.

Het initiatief Actie Hotels is in het leven geroepen om de Code Schoonmaak zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij hotels en schoonmaakbedrijven. Deze code stimuleert fatsoenlijk en eerlijk zakendoen, tegen een faire prijs en een eerlijke boterham voor alle partijen. Het gedachtegoed van de code wordt binnen het hotelwezen uitgedragen door de Werkgroep Actie Hotels. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van FNV, CNV, Schoonmakend Nederland, Nederlandse Arbeidsinspectie en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam.

De werkgroep begrijpt dat schoonmaken voor negentig procent mensenwerk is, de arbeidsmarkt krap is en de concurrentie op die markt groot. Maar dit mag er niet toe leiden dat de hotelschoonmakers eronder lijden. Het gezamenlijke uitgangspunt is gedrag in de praktijk. Het gaat erom goed met mensen om te gaan. Daarnaast moet je over praktische zaken gewoon nette afspraken maken en deze contractueel nakomen. Dit geldt zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Die afspraken zijn altijd maatwerk, omdat locatie en mogelijkheden nu eenmaal verschillen.

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam: “We zien graag dat hotels en andere horecabedrijven bij de schoonmaak niet enkel op de prijs letten, maar dat schoonmakers ook netjes en eerlijk hun werk kunnen doen. Het protocol hotelschoonmaak biedt hiervoor concrete handvatten.”

De werkgroep heeft ervoor gekozen zich met haar activiteiten eerst te focussen op de regio Amsterdam en maakt hierbij gebruik van een aantal instrumenten, waaronder de poster ‘Hotelschoonmakers verdienen 10 punten!’

Download hier de poster Top-10 Schoonmaakcode (Nederlands)
Download hier de poster Top-10 Schoonmaakcode (Engels)

“Deze posters hebben we uitgedeeld aan de hoteliers bij het Hoteloverleg van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam op 21 september 2023. Dat initiatief werd onder de deelnemers positief ontvangen en iedereen was op de hoogte van de actie”, aldus Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam.