Terug naar nieuwsoverzicht 6 mei 2024

Indexatie over de looptijd van de cao – blog Bert van Boggelen

Vanuit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag monitoren we aanbestedingen in de schoonmaak. Hierbij vallen ons geregeld zaken op die niet gaan volgens ons gedachtegoed. Zo merken we recentelijk zeer regelmatig op dat de eerste indexatiemogelijkheid die door partijen wordt gegeven overeengekomen ligt op 1 januari 2026. Dit vinden we als Code Verantwoordelijk Marktgedrag zeer onverstandig.

 

Hierbij moeten opdrachtnemers namelijk gaan gissen wat het kosteneffect is van de loonsverhogingen, aangezien de CAO al afloopt op 1 juli 2024. Daar dit vaak nog niet goed in te schatten is, kan dit leiden tot afspraken waar de opdrachtnemer mogelijk zijn marge ziet verdampen nadat de loonsverhogingen bekend worden. Zeker omdat het in dit geval gaat over een periode van anderhalf jaar. Zonder mogelijkheid om dit door te rekenen zal de opdrachtnemer gaan zoeken naar andere mogelijkheden om toch rendement te blijven behalen.

 

Dit kan eigenlijk niet anders dan resulteren in meer werklast- en druk voor de schoonmakers en/of een lagere kwaliteit voor de opdrachtgever. Als het uurtarief namelijk vaststaat bestaat de mogelijkheid om toch het beoogde rendement te maken, het werk in minder tijd te doen of minder werk uit te voeren. Als Code Verantwoordelijk Marktgedrag zijn we daarom tegen dit soort afspraken en stimuleren we dan ook alle opdrachtgevers om in gelijke lijn hiermee aan te besteden. Zo houden we de verhoudingen in de driehoek schoonmaker, opdrachtgever en opdrachtnemer in balans en komt de rekening niet te liggen bij de schoonmaker of de opdrachtgever. Opdrachtnemers roepen we op om opdrachtgevers hierop aan te spreken en in goed overleg te zorgen dat dit wordt voorkomen. Graag zien we dat partijen daarin met elkaar het gesprek aangaan. Mocht dit niet lukken, dan bieden wij een helpende hand. U kunt u bij het meldpunt van de Code Schoonmaak laten horen: https://www.codeschoonmaak.nl/meldpunt-naleving-code/

 

Bert van Boggelen

Voorzitter Code Schoonmaak