Terug naar nieuwsoverzicht 7 juni 2019

Intrekken gele kaart ec petten

De commissie van de Codekamer Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf voerde een constructief gesprek met de Europese Commissie, Joint Research Centre, Directoraat Resources te Petten en besloot om de gele kaart in te trekken.

Wat eraan vooraf ging

Op 20 december 2018 reikte de Codecommissie een gele kaart uit aan EC Petten vanwege een aanbesteding waarbij het gunningscriterium de laagste prijs was. EC Petten stond open voor een gesprek, dat op 9 april plaatsvond.

EC gaat Code toepassen

Als Europees instituut is EC Petten gehouden aan Europese aanbestedingsregels. Dat was voor hen in eerste instantie een dilemma. Na toelichting door de Codecommissie zeiden ze: ‘We zien nu mogelijkheden om de principes van de Code in toekomstige aanbestedingen toe te passen en we gaan onze werknemers voorlichten over de Code’. Ook nemen ze de suggesties voor een aantal relevante kwaliteitscriteria mee in toekomstige aanbestedingen. Een positieve uitkomst waarop de Codecommissie besloot de gele kaart in te trekken.

Meer info

Zie voor het persbericht en meer informatie over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche de website www.codeschoonmaak.nl