Terug naar nieuwsoverzicht 22 mei 2019

Kees Blokland geridderd

Voorzitter Kees Blokland van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Blokland kreeg het nieuws naar eigen zeggen “tot grote verrassing en vreugde” te horen in Litouwen, waar hij op het moment van de lintjesregen – vrijdag 26 april – een conferentie van Doopsgezinden bijwoonde. Burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam onderbrak hem tijdens zijn betoog voor een volle zaal met een telefoontje. Dat ging via een van de aanwezigen die duidelijk ‘in het complot’ zat. Na terugkeer in Nederland kreeg hij de oorkonde tijdens een aparte bijeenkomst in haar ambtswoning door de burgemeester opgespeld.

Het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau is bijzonder; alleen mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving en een duidelijk zichtbare voorbeeldfunctie komen ervoor in aanmerking. Als founding father van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft Kees Blokland daarvan blijk gegeven. Onder zijn bezielende leiding is de Code binnen de facilitaire dienstverlening uitgegroeid tot een alom gerespecteerd instrument. Inmiddels hebben bijna 1.500 bedrijven en organisaties de Code ondertekend.

En Kees Blokland heeft meer maatschappelijke verdiensten op zijn naam staan. Zo is hij voorzitter van het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium. Als lid van de Raad van Toezicht was hij nauw betrokken bij de fusie van diverse ziekenhuizen in Haarlem en Hoofddorp tot één Spaarne Gasthuis. Verder was hij jarenlang voorzitter van de Raad van Toezicht van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in zijn woonplaats Amsterdam.