Terug naar nieuwsoverzicht 1 december 2023

Kennismaking met: bestuurslid Bert van Boggelen

Sinds juni 2022 is Bert van Boggelen voorzitter van de Codekamer Schoonmaak binnen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Code VM) en is hij bestuurslid van de Code VM. “Dat de Code Schoonmaak mij wilde als voorzitter kwam vooral doordat ik zowel binnen de vakbeweging als aan de werkgeverskant heb gewerkt. Daardoor had ik namelijk precies de goede ervaring om met alle partijen binnen de Code VM iets moois te maken.”

Connectie met de Code Schoonmaak

Hij noemde het al: Bert heeft ruime ervaringen aan zowel de werkgeverskant als de werknemerskant. “Ik heb heel lang gewerkt bij de CNV vakcentrale. Daar zat ik in het bestuur en ik had daardoor veel politieke contacten. Toentertijd zat ik ook in de Sociaal Economische Raad. Daarna, 13 jaar geleden, heb ik de stap gemaakt naar werkgeversvereniging AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.” Met die clubs zette Bert een netwerk op van bedrijven die zich in willen zetten voor inclusief werkgeverschap: De Normaalste Zaak. “Bij het netwerk van De Normaalste Zaak zaten veel grote en middelgrote schoonmaakbedrijven en ook veel van hun opdrachtgevers. Dus zodoende ken ik veel schoonmaakbedrijven van tamelijk dichtbij en daar komt ook mijn affiniteit met de sector vandaan. Vervolgens ging ik aan de slag bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaakbranche. Daarbinnen houden we ons bezig met: hoe kunnen we de Code Schoonmaak nu echt tot leven brengen en effectiever maken?”

Verantwoordelijkheid naar werknemers toe

Vooral verantwoordelijkheidsgevoel maakt Bert heel gemotiveerd om zich in te zetten voor de schoonmaaksector vanuit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. “Verantwoordelijkheid naar de werknemers toe is nog steeds een actuele boodschap. We moeten er met elkaar voor zorgen dat mensen fatsoenlijk hun werk kunnen doen, met plezier kunnen werken, hun pensioen halen en zich kunnen ontwikkelen binnen (of buiten) de sector en bovendien respect krijgen. Die boodschap was tijdens de grote schoonmaakstakingen heel krachtig, maar is nog steeds actueel. Opdrachtgevers zijn zich nu wel meer van bewust dat de prijs maar een klein onderdeel moet zijn van de aanbestedingen. Dus dat is heel positief. Maar ik vind de boodschap dat je samen meer moet investeren in schoonmakers heel belangrijk.”

Verbeterde relaties tussen vakbonden en werkgevers

De Code Schoonmaak heeft al een hoop bereikt. “De Code is binnen de schoonmaaksector heel bekend en heeft veel ondertekenaars. Heel veel opdrachtgevers nemen de Code in acht bij inkoop en contractmanagement van schoonmaakwerk. Daarnaast zijn vakbonden en werkgevers nu veel meer ‘on speaking terms’ door de goede relaties die binnen de Code zijn opgebouwd. We kijken namelijk echt naar wat ons bindt, wat we samen belangrijk vinden en hoe we daar samen iets aan kunnen doen. Dat soort gesprekken heb je minder makkelijk aan de CAO-tafel, omdat dat vooral gericht is op onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Het aantal conflicten tussen werkgevers en de vakbeweging is drastisch teruggedrongen en ik denk dat mede komt door de Code. Hier leren we echt met elkaar te praten over welke belangen we delen.”

Bewustwording van de opdrachtgever

De Code Schoonmaak heeft al veel bereikt, maar er is ook nog genoeg te wensen, vindt Bert. “Wat ik belangrijk vind, is dat we met name het aantal opdrachtgevers die de Code hebben ondertekend, vergroten. Niet alleen voor de Codekamer Schoonmaak, maar voor elke betrokken Codekamer. Nu zijn dat er ruim vierhonderd, maar binnen een aantal jaar zal het toch wel zeker drie keer zoveel moeten worden. Opdrachtgevers zijn een belangrijke spil rondom aanbestedingen. Wil je goed opdrachtgeverschap hebben in Nederland, dan moet er echt nog heel veel gebeuren. Ik merk voornamelijk dat opdrachtgevers zich nauwelijks bewust zijn van de rol die ze hebben in de uiteindelijke arbeidsomstandigheden van de mensen die het werk uitvoeren.”

Om met meer organisaties tot verantwoordelijk marktgedrag te komen, is het volgens Bert van Boggelen vooral zaak om nog meer opdrachtgevers bij elkaar brengen, ervaringen en kennis te delen over wat goed opdrachtgeverschap allemaal omvat en over hoe je dat aanpakt. “De volgende stap is dus om veel meer opdrachtgevers binnen het netwerk van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te krijgen en dat we hen bewust maken van wat verantwoordelijk marktgedrag nu eigenlijk betekent, wat verantwoord inkopen betekent, en wat het betekent als je een fatsoenlijke relatie wilt hebben met je opdrachtnemer. Hoe ga je om met de werknemers van je opdrachtnemer? Die bewustwordingskant richting opdrachtgevers vind ik topprioriteit.”

Boodschap aan de politiek

Bert is goed bekend met de Nederlandse politiek. Hij heeft vanuit zowel werkgevers- als werknemersbelangen gelobbyd in Den Haag bij Kamerleden, het kabinet, staatsecretarissen en de Sociaal-Economische Raad. Daarnaast is hij nu ad interim partijvoorzitter van de politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC). “In die rol is het niet aan mij om actief te lobbyen voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Maar als ik een boodschap aan de politiek mee zou moeten geven dan is dat: marktwerking is prima, alleen moet de marktwerking niet de laagste prijs als doel hebben. Marktwerking moet uiteindelijk als doel hebben dat de mensen die het werk doen, dat onder goede omstandigheden doen, dat met plezier kunnen doen, met vaste contracten en in staat zijn zichzelf en hun naasten te onderhouden. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de basisdingen. Dat zie je gelukkig in de politiek steeds meer terugkomen onder het thema bestaanszekerheid.”

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is niet gebaseerd op wetgeving, maar op het idee om als partijen met verschillende belangen er samen aan te werken om dingen beter te maken voor iedereen. En dat werkt heel goed volgens Bert. “Van daaruit, we noemen dat het moreel appel, doen we de oproep aan opdrachtgevers en opdrachtnemers om de dingen op een bepaalde manier aan te pakken, omdat dat uiteindelijk voor iedereen beter is. Je doet dat sámen, zonder dat daar een wettelijke verplichting aan hangt. Je ziet dat het voor veel mensen werkt als je een oproep doet om het goede te doen. Dat vind ik een mooie manier om in de samenleving goede dingen te doen.”