Terug naar nieuwsoverzicht 17 oktober 2023

Kennismaking met: bestuurslid Mathilde Reintjes over haar betrokkenheid bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Mathilde Reintjes is sinds mei 2023 bestuurslid bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Code VM), en is al langer betrokken bij de Code VM. Daarnaast is zij arbeidsrecht-advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis advocaten in Utrecht. Wat motiveert haar om zich in te zetten voor de Code VM? En wat brengt zij mee als bestuurslid? “Ik help graag werkgevers en werknemers. Ook al zijn de partijen en belangen verschillend, het lukt met de Code VM om dat te overstijgen en met elkaar te kijken hoe je als partners kunt samenwerken.” Mathilde stelt zich voor:

“Mijn naam is Mathilde Reintjes en ik ben een gepassioneerde arbeidsrecht-advocaat die graag werkgevers en werknemers helpt. Ik werk bij Gresnigt & Van Kippersluis advocaten in Utrecht. Ik heb in het verleden gewerkt bij NS, waar ik verantwoordelijk was voor de NS cao, het sociaal plan en de pensioenregeling. Ik ben daarnaast ook bezig met pensioen als pensioenfondsbestuurder bij Rail & OV, het pensioenfonds voor de sector Spoorwegen en Openbaar vervoer.“

Je bent sinds mei 2023 bestuurslid bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, maar je bent al langer bij de Code VM betrokken. Hoe ben je met de Code VM in aanraking gekomen en wat heb je hier de afgelopen jaren gedaan?

“Via mijn werk bij NS. Ik ben in het verleden lid geweest van de Codekamer Schoonmaak en van het Code VM-bestuur. Destijds heb ik veel NS kennis en ervaring gedeeld. Bijvoorbeeld over de schoonmaak van treinen, op de stations, HR-beleid en inkoopprocessen. Ook hebben we vanuit NS meegeholpen aan projecten van de Code VM, bijvoorbeeld over het gesprek op de werkvloer.”

Wat is jouw motivatie om je in te zetten voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag?

“Dat het doel van de Code VM mij aanspreekt: eerlijke concurrentie met goede voorwaarden voor werknemers en goede resultaten voor opdrachtgevers. Wat mij ook motiveert is dat de Code VM een samenwerkingsverband is van werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en adviseurs. Ik ben ervan overtuigd dat je door je in elkaar te verplaatsen en samen te werken resultaten kunt bereiken.”

Wat verwacht je vanuit je rol als bestuurslid te kunnen betekenen voor Code VM?

“Ik heb de portefeuille ‘juridische/arbeidsrechtelijke zaken’. Het is voor de Code VM belangrijk en nuttig te weten hoe zaken juridisch in elkaar zitten. Ik heb daar de kennis en een goed gevoel voor en breng dat ook in in het bestuur. Maar de Code VM gaat over meer, waar ik mij ook voor inzet in het bestuur. De Code VM doet een oproep tot verantwoordelijk marktgedrag bij uitbesteding van arbeidsintensieve dienstverlening. Dit is een morele oproep: het gaat verder dan doen wat volgens wetgeving kan en mag. Het is een oproep om ook oog te hebben voor sociale consequenties.”

Hoe breng jij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in praktijk in je werk?

“Ik noemde het net ook: ik geloof dat je door je in elkaar te verplaatsen en samen te werken resultaten kunt bereiken. Dat pas ik ook toe in mijn werk. Als advocaat kijk ik ook altijd of ik een zaak in overleg kan oplossen. Daarbij helpt het om me in de ander te verplaatsen en te bedenken wat ik zou doen als ik daar zou staan.”

Wat heeft jouw eerdere werkervaring (bijvoorbeeld je ervaring als jurist) voor meerwaarde in je bestuurswerk voor Code VM?

“Vanuit mijn eerdere werkervaring bij NS, waar ik o.a. cao-onderhandelaar was, heb ik veel ervaring  in het overleg tussen werkgevers, vakbonden en medezeggenschap. Ik zie de meerwaarde van het overleg tussen sociale partners. Ook bij pensioen speelt het overleg tussen sociale partners een grote rol. Ik denk dat ik mijn ervaring daarmee ook kan inzetten voor de Code VM. Ik weet hoe belangrijk dat is en welke resultaten je kunt bereiken met goed sociaal overleg.”

Op welke bijdrage aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag tot nu toe ben je het meest trots?

“Ik ben het meest trots op onze samenwerking in de Code VM. Ook al zijn de partijen en belangen verschillend, het lukt om dat te overstijgen en met elkaar te kijken hoe je als partners kunt samenwerken. Mooie concrete voorbeelden zijn de handreikingen die we hebben gemaakt over bijvoorbeeld Contractmanagement, Indexatieafspraken en Inkoop voor het selecteren op kwaliteit. Ik denk dat we nog wel meer met die handreikingen kunnen doen, meer zichtbaar maken dat ze er zijn en dat er gebruik van kan worden gemaakt.”

Wat is er volgens jou nodig om met meer organisaties tot verantwoordelijk marktgedrag te komen?

“Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld, ik denk dat de belangrijkste is om je te verplaatsen in een ander. Dat kan iedereen op ieder niveau in de organisatie doen. Hier zijn geen grote beleidsstukken voor nodig. Bedenk gewoon eens hoe je naar iets kijkt als je in de schoenen van de ander gaat staan. En doe wat met dat inzicht.”