Terug naar nieuwsoverzicht 20 juni 2023

Mogelijke verlenging Sociaal Akkoord Schiphol

Een mijlpaal werd vorig jaar bereikt toen Schiphol en de vakbonden CNV en FNV het Sociaal Akkoord ondertekenden. Het akkoord zorgde ervoor dat de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van beveiligers op Schiphol aanzienlijk verbeterde. Nu het akkoord op 1 september 2023 afloopt, zetten de vakbonden zich in voor een mogelijke verlenging van dit unieke Schiphol akkoord.

In het Schiphol Akkoord liggen de gemaakte afspraken vast om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van beveiligers op Schiphol structureel te verbeteren. Daarnaast hebben deze afspraken tot doel om Schiphol een aantrekkelijke werkplek te maken, waar medewerkers met plezier hun werk kunnen doen onder eerlijke en veilige omstandigheden. Op 6 oktober 2022 is dit akkoord gesloten tussen Schiphol en de vakbonden. Ook de beveiligingsbedrijven hebben dit akkoord destijds ondertekend. Een positief resultaat dat hiermee bereikt is, is dat concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden is voorkomen.

Voorbeeld van goed opdrachtgeverschap

In een gesprek met Erik Maas (Vakbondsbestuurder bij CNV en bestuurslid van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag) en Erik Honkoop (Vakbondsbestuurder bij CNV) komen de indrukwekkende inspanningen van Schiphol op het gebied van goed opdrachtgeverschap aan bod. Een opvallend voorbeeld is het hanteren van één cao voor beveiliging, waar Schiphol als opdrachtgever bewust voor heeft gekozen. Door uitsluitend de hoofd cao, namelijk de cao Particuliere Beveiliging, toe te passen, voorkomt Schiphol concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Erik Honkoop: “Het hanteren van één cao is een essentieel aspect waar Schiphol momenteel in uitblinkt. We hopen dat meer opdrachtgevers hieraan zullen voldoen.”

Optreden als verlengde werkgever

Schiphol gaat verder dan alleen het hanteren van één cao; zij nemen ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat werknemers onder goede en rechtvaardige omstandigheden kunnen werken, zonder dat aanbesteding puur gebaseerd is op prijs. Dit getuigt van oprecht betrokkenheid bij goed opdrachtgeverschap. Erik Maas benadrukt: “Het is uniek dat Schiphol zichzelf aan een Sociaal akkoord heeft verbonden met de vakbonden en zichzelf nu als verantwoordelijke opdrachtgever beschouwt. Ze zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij de wervingscampagne van beveiligers op Schiphol en helpen actief bij het aannemen van beveiligingspersoneel. Dit heeft tot nu toe geleid tot maar liefst 800 nieuwe medewerkers.” Toch blijft het werven van nieuwe beveiligers een uitdaging, met name het werven van voldoende vrouwelijke beveiligers. Daar is momenteel nog een groot te kort aan, wat o.a. de werkdruk nadelig beïnvloedt. Een onderwerp dat aangesneden wordt in het officieel overleg over de mogelijke verlenging van het akkoord.

In overleg over verlenging van het Sociaal Akkoord

Het Sociaal Akkoord loopt op 1 september 2023 af, samen met de Schiphol arbeidsmarkttoeslag. Op 5 juli 2023 gaan de vakbonden CNV en FNV in overleg met Schiphol om mogelijke verlenging van het akkoord te bespreken. In dat gesprek komen ook andere onderwerpen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden aan bod, zoals verbeterde roosters en het behoud van toeslagen. CNV is nauw betrokken en verstuurt deze week een enquête naar hun achterban om verdere verbeterpunten te identificeren. Het is vernieuwend dat vakbonden in deze situatie direct afspraken maken met de opdrachtgever; een ontwikkeling waar de Code Verantwoordelijk Marktgedrag naar streeft.