Terug naar nieuwsoverzicht 17 oktober 2023

Nieuwe voorzitter Code Beveiliging: Maurice Rojer

Maak kennis met Maurice Rojer, de nieuwe voorzitter van de Codekamer Beveiliging. Zowel in zijn werk als Sector Lead Industrial Relations bij de Schiphol Group, als in zijn rol als nieuwe voorzitter zet Maurice zich graag in voor kwaliteit van werk. “Ik kijk er erg naar uit om de kwaliteitsagenda vanuit een gedeeld belang tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en werknemers verder vorm te geven.”

Wie is Maurice Rojer?

“Gedurende mijn carrière heb ik mij in verschillende functies sterk gemaakt voor het realiseren van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingen. Die stabiliteit is cruciaal voor zowel de kwaliteit van de dienstverlening als het individuele succes van de werknemer”, aldus Maurice. Hij werkte onder andere op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De laatste jaren was hij cao-onderhandelaar Metalektro bij FME, totdat hij in januari 2023 aan de slag ging bij de Schiphol Group. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de sectorale arbeidsomstandigheden, -verhoudingen en -voorwaarden voor het werk op Schiphol. Van de bagageafhandeling tot de schoonmaak en beveiliging.

Wat is jouw betrokkenheid bij de CVM?

Maurice: “Schiphol Group is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Bovendien hebben we als organisatie te maken met verschillende maatschappelijke en arbeid specifieke vraagstukken waarover we constant in gesprek zijn met sociale partners, werkgevers en werknemers. Met mijn team richt ik me op het versterken van die samenwerking met als focus het creëren van stabiele arbeidsverhoudingen en een goed functionerende arbeidsmarkt binnen onze sector. Vanuit die betrokkenheid en expertise kende ik de CVM al toen ik gevraagd werd voor de rol van voorzitter van de Codekamer Beveiliging. Over het antwoord hoefde ik niet lang na te denken, deze verantwoordelijkheid wilde ik graag op mij nemen.”

Hoe belangrijk is verantwoordelijk marktgedrag?

“Heel belangrijk, zeker als het gaat om een arbeidsintensieve dienstverlening zoals beveiliging. Je hebt te maken met menselijk kapitaal. Daarvoor hebben zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers een verantwoordelijkheid. Nog veel te vaak kijken zij bij het maken van afspraken alleen naar de prijs-kwaliteitverhouding van de geleverde dienst zonder oog te hebben voor de menselijke factor. Terwijl juist die menselijke factor de drijvende kracht is achter de dienstverlening. Als medewerkers op een goede manier hun werk kunnen doen in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, dan heeft dat een positieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening. Bovendien heb je als organisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid in het bieden van bestaanszekerheid. Dit gaat over voldoende en voorspelbaar inkomen, maar ook over kunnen meedoen in de samenleving. Kortom, verantwoordelijk marktgedrag levert uiteindelijk winst op voor alle partijen.”

Wat is jouw visie op het Sociaal Akkoord Schiphol?

Maurice kijkt met een ‘dubbel’ gevoel naar de verlenging van het Sociaal Akkoord. “Het is fijn dat er een nieuw akkoord ligt dat grote groepen werknemers op Schiphol voor een langere periode perspectief biedt.

De arbeidsmarkttoeslag speelt daarbij een belangrijke rol. Als je kijkt naar de situatie op de arbeidsmarkt en de gestegen lasten dan is het verlengen van die toeslag een noodzakelijke beslissing geweest. Tegelijkertijd vind ik dat zoiets thuishoort op de cao-onderhandelingstafels en niet in een sociaal akkoord. Daar gaan we de komende periode dan ook mee aan de slag, zodat de toeslag vanaf volgend jaar afgebouwd kan worden. Verder ben ik blij dat in het akkoord afspraken staan over arbeidsomstandigheden, inhoud van het werk en arbeidsverhoudingen. Daarmee hebben we de basis gelegd voor een strategische agenda van kwaliteit van werk voor de langere termijn.”

Van sociaal dialoog naar breed gedragen oplossingen

“Voor de beveiliging op Schiphol hebben we een sociale dialoogstructuur opgezet. Vraagstukken die kenmerkend zijn voor beveiligingswerk op Schiphol komen hierbij aan de orde. Denk aan meer zeggenschap voor medewerkers over roosters, met aandacht voor een gezonde werk-privébalans. Terwijl je als Schiphol zijnde ondertussen wel rekening moet houden met het managen van reizigersstromen. Dit is een complexe puzzel. Net als de man-vrouwverhouding onder beveiligers. Voor het fouilleren van vrouwelijke reizigers zijn vrouwelijke beveiligers nodig. Doordat zij echter in de minderheid zijn, staan vrouwelijke beveiligers constant onder druk. Ik vind het belangrijk om bij dit soort vraagstukken de dialoog te voeren met alle belanghebbenden waaronder de medewerkers zelf. Zodat je een beter inzicht krijgt in wat er speelt op de werkvloer en uiteindelijk vanuit een gedeeld belang tot breed gedragen oplossingen en afspraken kunt komen. Dat wil ik graag doortrekken naar mijn functie als voorzitter van de Codekamer Beveiliging.”