Terug naar nieuwsoverzicht 4 december 2023

Blog Geert van de Laar: Onbekend maakt onbemind?

Mij wordt nogal eens gevraagd om het belang van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag uit te leggen. Ná die korte uitleg (zie ook: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl) is vrijwel iedereen positief over het morele appèl dat de Code doet op marktpartijen in de schoonmaak, beveiliging, catering en projectverhuizing. Maar, waarom is de missie van de Code dan toch nog zo onbekend?

Als voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is het soms lastig om een prikkelend blog te schrijven. De code wordt immers gedragen door een divers palet aan partijen: opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs en vakbonden. Als ik een stevige stelling verkondig dan is er een groot risico dat ik een van de partijen voor het hoofd stoot. Maar voor een lezenswaardig blog is het natuurlijk wel noodzakelijk om een positie in te nemen.

Als bestuur van de Code moeten we daarbij uiteraard als eerste zelf in de spiegel kijken. Het blijft belangrijk dat wij continu de Code onder de aandacht brengen. Via nieuwsbrieven, via de website, via blogs en vooral ook via het ‘gesproken woord’: zegt het voort!

In de nabije jaren is gebleken dat met name de aanbieders, in de markten waarin wij actief zijn, ons weten te vinden. Dit jaar zijn we van 1.600 ondertekenaars gegroeid naar 1.800 ondertekenaars. Een autonome groei van 12,5%. Een cijfer waar menig commercieel bedrijf jaloers op zou zijn. Bij nadere analyse blijkt dat de opdrachtgevende partijen achterblijven in het tekenen van de Code. En juist die partijen zijn van groot belang. Zij staan immers aan het begin van de keten betreffende het uitbesteden van arbeidsintensieve activiteiten. Van de 1.800 ondertekenaars zijn er namelijk ‘maar’ 400 opdrachtgever.

Waar blijven de gemeenten?

Het valt mij op dat met name de lagere overheden, de gemeenten, achterblijven in het ondertekenen. Daar waar de centrale overheid, het Rijk, van begin af aan een ondertekenaar én promotor is. We zien ook dat er de laatste tijd nogal eens aanbestedingen plaatsvinden in gemeenten waarbij de factor ‘prijs’ doorslaggevend is. Als Code is ons dat een doorn in het oog: wij staan voor een aanbesteding waarbij de factor ‘kwaliteit’ dominant is. Omdat alleen op die wijze echt aandacht gegeven kan worden aan het werkgeluk van, in dit geval, de beveiligers die het werk moeten uitvoeren. Dat er voldoende tijd is om ingewerkt te worden, dat er middelen en tijd beschikbaar blijven voor opleidingen, voor werkoverleg en voor zaken die het werk ‘leuk’ houden.

Recent sprak ik een projectleider van een gemeente die de beveiliging van de locaties voor de tijdelijke opvang van Oekraïners in de markt had gezet. Daarbij gold de factor ‘prijs’ voor 70%. Bijzonder was dat één van de eisen die men aan het toekomstige beveiligingsbedrijf stelde, het bezitten van het Keurmerk was. En een beveiligingsbedrijf kan alleen het Keurmerk verkrijgen indien men achter de beginselen van de Code staat én de Code heeft ondertekend! Bijzonder dus dat deze gemeente van de inschrijvende partijen eist dat zij de Code ondertekenen maar dat zelf niet heeft gedaan. Bij navraag bleek dat men wel van de Code gehoord had, maar onvoldoende doordrongen was van de meerwaarde van de beginselen waar de Code voor staat.

Werk aan de winkel

Zo blijkt maar weer dat wij als Code aan de weg moeten blijven timmeren. Dat we ervoor moeten zorgen dat marktpartijen ons kennen. Dat is dan ook één van de speerpunten van ons als bestuur voor de komende jaren. We willen dat met name meer opdrachtgevers de Code gaan tekenen. We willen die 400 in twee jaar verdubbelen. Daartoe zullen we gerichter opdrachtgevers gaan benaderen. Tegelijkertijd doe ik een beroep op alle partijen die al getekend hebben. U mag uzelf als ambassadeur zien van de Code. En een rol van een ambassadeur is toch mede om de belangen te behartigen?

Daarom: spreekt u als ondertekenaar van de Code uw opdrachtgevers? Promoot dan de Code. U werkt daarmee mee aan een beter sociaal klimaat in uw branche!

 

Geert van de Laar

voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag