Terug naar nieuwsoverzicht 12 januari 2018

Ondertekensessie Beveiliging, 14 februari 2018

Op 14 februari 2018 organiseert de Codekamer Beveiliging een voorlichtingsbijeenkomst over de betekenis van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Deze bijeenkomsten richten zich in het bijzonder op ondernemingen actief in de particuliere beveiligingsbranche die veel te maken hebben met aanbesteding van beveiligingswerkzaamheden georganiseerd door zowel overheden als de marktsector.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is in gezamenlijkheid ontwikkeld door partijen (keten partners) actief in de facilitaire dienstverlening – meer in het bijzonder de schoonmaak-, beveiliging- en catering-sector – en omvat zowel aanbestedende partijen (opdrachtgevers), opdrachtnemers, vakorganisaties (FNV, CNV en de Unie), branche organisaties als adviseurs. De Code bestaat sedert 2011 en staat kort samengevat voor het verbeteren van het marktgedrag van alle bij aanbestedingen betrokken partijen van het moment van het in de markt zetten van een tender door de opdrachtgever tot en met de uitvoering van het contract. Uitgebreide informatie inclusief verschillende downloads, waar onder de volledige, letterlijke tekst van de Code is te vinden op de website van de Code:

Reeds meer dan 1.300 organisaties en personen hebben de Code ondertekend! Wie dat zijn is eveneens op de website te vinden.

In het vernieuwde Keurmerk Beveiligingsbranche 2017 zoals dat met ingang van 1 januari 2017 wordt uitgegeven door de Nederlands Veiligheidsbranche, worden onder eisen gesteld met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door de keurmerkhouder. Een element daarvan is bijvoorbeeld dat de (kandidaat) keurmerk verkrijger de Code VM onderschrijft. Dat betekent praktisch gezien dat men de Code kent, deze ondertekent en natuurlijk het allerbelangrijkste, daar ook naar handelt.

Op 14 februari 2018 praten wij u graag bij over wat de Code betekent en wordt u in de gelegenheid gesteld deze ter plekke te ondertekenen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 februari 2018 vanaf 14.30 uur bij a.s.r. in Utrecht.