Terug naar nieuwsoverzicht 7 juni 2021

Ontwerpadvies SER stelt Code Verantwoord Arbeidsmarktgedrag voor

De Sociaal-Economische Raad (SER) presenteerde het ontwerpadvies voor het Sociaal-Economisch Beleid 2021-2025. De SER zet in op zekerheid voor mensen.

In het ontwerpadvies doet de SER onder meer ‘de aanbeveling voor een code die voor werkgevers, opdrachtgevers en werknemers bindend en handhaafbaar is. (…) Met de Code willen partijen o.a. bij uitbesteding, allocatie van werk en andere vormen van driehoeksrelaties aandacht voor prijs én kwaliteit van arbeid in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid. Uiteindelijk moet dit leiden tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers én tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.’

In een interview in opinieblad Forum licht VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen haar verwachtingen toe en vertelt ze iets over het voorstel om een Code Verantwoord Arbeidsmarktgedrag op te richten: “Voor contracting komt een code verantwoord arbeidsmarktgedrag. Contracting is als bedrijven bijvoorbeeld hun schoonmaak- of beveiligingswerk uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Daar is uiteraard niets mis mee. Maar we zien ook dat contracting soms wordt gebruikt om regels rond uitzendwerk te ontlopen of de cao te omzeilen. Daar willen we vanaf, dus in zo’n code kun je uitwerken wat wel en niet acceptabel is. We hebben ons daarbij laten inspireren door de code verantwoord marktgedrag in de schoonmaak.”

Lees het volledige interview met Ingrid Thijssen.