Terug naar nieuwsoverzicht 2 maart 2017

RTL, de winnaar van het Gouden Bestek, ondertekent de Code Verantwoordelijk

RTL formaliseert hiermee zijn standpunt dat onwenselijke situaties rondom aanbestedingen voorkomen moeten worden door goed marktgedrag van partijen in de keten: opdrachtgever en -nemer, werknemer (via de werknemersorganisaties) en tussenpersonen. De Code maakt duidelijk wat dit gewenste marktgedrag inhoudt en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen. De Code heeft tot doel de kwaliteit van de diensten, de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen en zo de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemersorganisaties en tussenpersonen die de Code tekenen, houden zich aan de spelregels van de Code. Hierdoor ontstaat een win-win situatie.

RTL won recent nog ‘het Gouden Bestek’ voor beste opdrachtgever inzake contractcatering. Dit op basis van een aantal criteria die vooral te maken hebben met de wijze waarop de cateraar in staat wordt gesteld om met oog voor kwaliteit, medewerker, ondernemerschap etcetera, zijn opdracht uit te voeren.

Met de omarming van de Code door RTL zet het succes van de Code zich verder door. Bij de Code zijn tot nu toe 4 sectoren aangesloten. Het initiatief komt voort uit de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Met de eerdere ondertekening door de Verenigde Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en haar leden, de Beveiligingsbranche en de Verhuisbranche, is de Code verbreed.

Onder de ‘Centrale Code’ opereert per sector een Codekamer. De Codekamers dragen het gedachtegoed van de Code mede uit en komen in actie waar nodig/gevraagd door één of meer partners in de branche in geval van onwenselijke aanbestedingstrajecten. Ook in het voortraject kan de Codekamer Contractcatering een rol vervullen.