Terug naar nieuwsoverzicht 17 oktober 2023

Sociaal Akkoord Schiphol wordt verlengd

Er is weer een mijlpaal bereikt voor de vakbonden FNV en CNV Vakmensen en Royal Schiphol Group: het Sociaal Akkoord op Schiphol wordt verlengd. Dat is op 4 oktober bekend gemaakt door CNV Vakmensen. “Er ligt een mooi en zelfs verbeterd akkoord, dat grote groepen werknemers op Schiphol voor een langere periode perspectief biedt”, vertelt onderhandelaar Erik Maas van CNV Vakmensen. Zo blijft de arbeidsmarkttoeslag nog ruim een jaar intact en zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en een betere werk-privébalans. Dit geeft weer zekerheid aan werknemers sinds het vorige akkoord per 1 september af liep.

“We zijn hier tevreden mee”, zegt Erik Maas. De gesprekken tussen Schiphol en de vakbonden (CNV Vakmensen en FNV) over de mogelijke verlenging van het sociaal akkoord hebben maanden geduurd. Toen het vorige akkoord op 1 september af liep, kwam daarmee onder andere de arbeidsmarkttoeslag op losse schroeven te staan. Het vorige akkoord, en nu dus ook de verlenging ervan, verbeterd de situatie voor grote groepen werknemers op Schiphol: beveiligers, schoonmakers, begeleiders van passagiers en buschauffeurs.

Nog ruim een jaar zeker van de Arbeidsmarkttoeslag

“De arbeidsmarkttoeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur blijft nog tot 1 september 2024 op het huidige niveau, wordt daarna afgebouwd en stopt per 1 januari 2025”, aldus Maas. “De komende periode gaan we gebruiken om de toeslag onder te brengen in de verschillende cao’s, zoals in de schoonmaak en de beveiliging. Wat ons betreft is de Schipholtoeslag een blijvertje, ook om meer personeel naar Schiphol te trekken en daarmee ook de werkdruk verder omlaag te krijgen.”

Mooi voorbeeld van goed opdrachtgeverschap

Dat de opdrachtgever, in dit geval Schiphol, en de vakbonden op directe wijze met elkaar afspraken maken is vernieuwend; een ontwikkeling waar de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ook naar streeft. Daarnaast toont Schiphol zich positief door de inspanningen op het gebied van goed opdrachtgeverschap. Zo heeft Schiphol bewust gekozen voor één cao voor beveiliging, om concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden te voorkomen. De CNV hoopt dat meer opdrachtgevers hieraan zullen voldoen.