Terug naar nieuwsoverzicht 16 december 2020

Sociale partners lanceren campagne ‘Elke dag weer’

Veilig en gezond werken in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Vandaag lanceren Schoonmakend Nederland, FNV en CNV – sociale partners in de schoonmaakbranche – de grote bewustwordingscampagne Elke dag weer. Om het belang van veilig en gezond werken in de schoonmaak te vergroten, en ongewenst gedrag en discriminatie tegen te gaan. Met allerlei (online) hulpmiddelen, tools en diverse werkwijzers wil de campagne niet alleen de leidinggevenden bereiken, maar ook de schoonmakers zelf.

Schoonmakers doen immers belangrijk werk, ook al zijn ze niet altijd zichtbaar. Elke dag weer zorgen zij voor schone scholen, ziekenhuizen, gevels en openbaar vervoer. Ze zorgen dat bedrijven en instellingen blijven draaien.

Elke dag weer. Zo heet de campagne. Om te benadrukken dat schoonmakers elke dag weer dit onmisbare werk doen. En om aan te geven dat we elke dag weer een stap kunnen zetten om de omstandigheden waaronder dit werk gedaan wordt, te verbeteren. Sociale partners hebben dit in de cao voor de schoonmaakbranche benadrukt: het is belangrijk dat het werk als waardevol wordt gezien. Daarbij hoort een gezonde manier van werken, in een veilige omgeving. Schoonmakers zouden met plezier naar hun werk moeten gaan, zonder lichamelijke klachten.

Dat is nu helaas nog lang niet altijd het geval. Dat is voor zo’n essentieel beroep geen goed teken. Daarom deze campagne, om het belang van veilig en gezond werken in de schoonmaak onder de aandacht te brengen.

De campagne wil er (mede) voor zorgen dat problemen bespreekbaar worden. Dat het normaal wordt om zaken als pijnklachten aan de orde te stellen. Dat je met je leidinggevende in alle veiligheid ongewenst gedrag – zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesterijen – kunt bespreken. Want als we goed voor onze mensen zorgen, komt dat de kwaliteit van het werk ten goede en kunnen uitval en verzuim teruggedrongen worden.

Laten we het vanzelfsprekend gaan vinden dat mensen opkomen voor hun werkgeluk. Zodat we straks een hele branche hebben die gelukkig is in zijn werk. En een werknemer met trots kan zeggen: ‘Ik ben schoonmaker’.

Bedrijven, schoonmakers en glazenwassers doen mee

Bedrijven, schoonmakers en glazenwassers kunnen laten zien dat ze meedoen om zich samen met Elke dag weer sterk te maken voor een veilige en gezonde werkplek op https://meedoen.elkedagweer.nl. De eersten hebben zich al gecommitteerd aan deelname en zijn te vinden op deze site.

Informatie over de campagne

In de meest recente cao voor de schoonmaakbranche benadrukken sociale partners het belang van het organiseren van waardevol werk. Waardevol werk waarin aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren en gezond werken. In eerste instantie op het gebied van lichamelijke belasting, in het voorjaar volgen hulpmiddelen om discriminatie tegen te gaan – evenals een werkwijzer ongewenst gedrag.