Terug naar nieuwsoverzicht 20 mei 2021

Verhuisbranche: prijsdruk, niet naleven regels en beperkt toezicht

De verhuisbranche is een sterk competitieve branche met relatief veel aanbieders en een lage toetredingsdrempel. Uit onderzoek van het sociaal fonds van de transportsector in 2018 bleek het aantal aanbieders van verhuisdiensten (2018: 1.269) bijna dubbel zo groot te zijn als de groep verhuisbedrijven die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd met Verhuisvervoer 4942 als eerste SBI code. Minder dan een kwart van de door het O&O fonds vastgestelde bedrijven draagt als werkgever premie af aan pensioenfonds Vervoer, nog minder verhuisbedrijven zijn in het bezit van de wettelijke vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg (WVG, uitgegeven door de NIWO, de vergunningverlener voor het wegtransport). De WVG-vergunning ziet op de aspecten: vakbekwaamheid van de vervoersmanager, betrouwbaarheid, Wet Bibob en KvK registratie. Bij een aantal marktaanbieders ontbreekt zelfs een KvK registratie zodat deze vrijwel onder de radar blijven. Check hier of een verhuisbedrijf over een WVG vergunning beschikt.

De niet-naleving van de wettelijke regels in combinatie met beperkt toezicht, veroorzaakt een aanhoudend sterke neerwaartse prijsdruk die het level playing field in de branche en de belangen van werknemers al enige jaren onder druk zet. In 2020 zijn de Min SZW, Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport, pensioenfonds, vakbonden en stichting VNB (cao-politie) op initiatief van branche Organisatie voor Erkende Verhuizers en de Codekamer Verhuizen daarom gestart met gezamenlijk onderzoek, handhaving en een voorlichtingscampagne in de verhuisbranche (naleving vergunningplicht, pensioenen en cao en eerlijk, veilig en gezond werken. De Codekamer Verhuizen ijvert op basis van de Code verantwoordelijk marktgedrag voor gezond marktgedrag in de verhuisbranche.

Veel aanbieders aan de onderkant van de markt maken gebruik van verhuisoffertesites en verhuisplatforms die in aantal snel toenemen. Deze maken de markt weliswaar transparanter, maar omdat hun focus doorgaans met name is gericht op het verkopen van zoveel mogelijk offerteaanvragen en zij over het algemeen weinig kritisch zijn op de kwaliteit en het marktgedrag van hun deelnemers, is het effect van de sites en de platforms dat bedrijven die de regels niet naleven worden gefaciliteerd: eenvoudig, tegen lage kosten en onopvallend.

Meldpunt Verhuizers

Om de problemen in de verhuisbranche aan te pakken, is het Meldpunt Verhuizers in het leven geroepen. Bij het Meldpunt kunnen medewerkers en zzp’ers in de branche terecht met vragen of klachten over arbeidsvoorwaarden, veilig werken of over de afwezigheid van een WVG-/NIWO-vergunning. De Stichting VNB is de uitvoerende organisatie.