Terug naar nieuwsoverzicht 16 december 2020

Verhuizers willen gezond marktgedrag

De Organisatie van Erkende Verhuizers (OEV), brancheorganisatie voor de Nederlandse verhuisbranche, roept haar leden op zich in een verklaring te scharen achter gezond marktgedrag. Met dit statement wil de OEV de diverse verhuisplatforms en offertewebsites bewegen tot selectie aan de poort om malafide aanbieders van hun sites te weren. De actie wordt ondersteund door de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waar ook de verhuisbranche bij is aangesloten.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst zestig procent van de 1.700 verhuisbedrijven in Nederland niet beschikt over een vergunning die nodig is om meer dan vijfhonderd kilo te vervoeren. De gemiddelde inboedel gaat daar al snel overheen. Dit gaat vaak samen met het ontduiken van de cao, het niet of onvoldoende premies afdragen en het aan de laars lappen van de arboregels. Sommige van die bedrijven opereren in de schemerzone; ze staan niet eens bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Het ontduiken van de regels levert ze een kostenvoordeel op waar bonafide bedrijven niet tegenop kunnen concurreren. Verder is het maar de vraag of de werknemers van die partijen voldoende betaald krijgen en of de consument waar voor zijn geld krijgt. Reviews van klanten op internet spreken wat dit betreft boekdelen.

Via project Zorgeloos verhuizen werkt de OEV samen met de betrokken handhavingsinstanties (Inspectie SZW, ILT en stichting VNB). Deze gaan strikter controleren en handhaven op dit soort praktijken. Dit lijkt alleen dweilen met de kraan open zolang de diverse verhuisplatforms op het internet zich hier niets van aantrekken. Malafide partijen wordt geen strobreed in de weg gelegd om zich op de vergelijkingssites aan de consument te presenteren. De OEV heeft de sites nu opgeroepen om maatschappelijke verantwoordelijkheid te gaan nemen door te toetsen of de verhuizers op hun platform zich aan de regels houden. Met een gezamenlijk statement hierover van alle aangesloten verhuizers wil de OEV op dit vlak extra gewicht in de schaal leggen.

Voorzitter Kees Blokland van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag juicht de actie toe: “Dit is precies waar de Code voor is opgericht. Wij willen gezond marktgedrag met partijen die zich aan de regels houden en elkaar eerlijk beconcurreren. Ik hoop dan ook dat de verhuisplatforms zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid om te selecteren aan de poort. Bedrijven die de regels ontduiken, verdienen zo’n platform niet.”