Over de Code

Hoe het begon

Herinner je je nog de schoonmaakstaking in 2010? Negen weken lang werd er gestaakt om de cao-eisen kracht bij te zetten. Stations en treinen vervuilden, kantoren en delen van ziekenhuizen werden niet meer schoongemaakt. De staking had een grote maatschappelijke impact. Dit was de directe aanleiding voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Een initiatief om verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren met als doel dat iedere uitbesteding van diensten in Nederland winst oplevert voor álle betrokkenen. Na de schoonmaakbranche volgden ook de beveiliging, contractcatering en projectverhuizers.

Wat de Code doet

De Code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Door verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren geven wij een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. We maken duidelijk wat gewenst marktgedrag is en bieden partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

Het appèl is niet juridisch afdwingbaar, maar daarmee zeker niet vrijblijvend. Er wordt wel wat van ondertekenaars verwacht.

Voor ondertekenaars

Een uitbesteding van diensten moet winst opleveren voor iedereen. De opdrachtgever krijgt waar voor zijn geld, het bedrijf dat de opdracht aanneemt rendement en de medewerker waardering voor zijn vakmanschap. Toch is niet elke uit- of aanbesteding van diensten zo'n onverdeeld succes.

Door de Code te ondertekenen laat je zien dat je bij uitbesteding aandacht hebt voor prijs én kwaliteit in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid. Je erkent dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van uitbesteden houden alle partijen oog voor het menselijke aspect. Hierin zet de opdrachtgever de toon, al dan niet samen met een adviseur. De opdrachtgever stelt de norm op voor kwaliteit, prijs en sociaal beleid. De opdrachtnemer vult dit aan en brengt dit in de praktijk. De werknemer doet zijn best, volgt opleidingen en levert kwaliteit.

Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers én tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.

De Codekamers

De Code is opgesteld door betrokken opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers en makelaars in vier branches:

- Schoonmaak en glazenwassers
- Catering
- Beveiliging
- Verhuizers

Samen maken wij ons sterk voor gezonde marktwerking, zodat uitbesteding winst voor alle betrokkenen oplevert.

Lees meer over de Codekamers

Als de Code niet nageleefd wordt

Als een opdrachtnemer, opdrachtgever of adviseur zich niet aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag houdt, laat het ons weten via CodeVM@atriumgroep.nl. Wij zorgen dat je melding bij de juiste Codekamer in behandeling wordt genomen. Iedere Codekamer heeft hiervoor een eigen commissie. Wij kunnen geen juridische procedure starten, maar doen een moreel appèl op de betrokken partij(en).

Een melding kan alleen betrekking hebben op de schoonmaak-, beveiligings-, catering- of verhuisbranche en dient altijd eerst gericht te worden aan de organisatie die zich niet aan de afspraken houdt. Een melding moet daarnaast voldoende gemotiveerd worden en met aanvullende stukken onderbouwd worden.Geschillen met betrekking tot aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is, kunnen gebruik maken van het advies Klachtafhandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies biedt belanghebbenden een laagdrempelig instrument voor het oplossen van geschillen. Ook hier dienen bewijsstukken te worden overgelegd ter onderbouwing.

Organisatie

Het bestuur van de Code bestaat uit vertegenwoordigers van intermediairs, opdrachtgevers, opdrachtnemers, overheid, adviseurs en de codekamers Beveiliging, Contractcatering, Schoonmaak en Verhuizers.

Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat.

Om het appèl van de Code te versterken is in 2020 een Comité van Aanbeveling opgericht.

Het bestuur

Voorzitter en vicevoorzitter:
Kees Blokland (onafhankelijk voorzitter)
Wim Mul (vicevoorzitter)

Namens intermediairs:
Hayk Simons, HTC advies

Namens opdrachtgevers:
Esmé Valk, Royal Schiphol Group
Mathilde Reintjes, NS Groep N.V.

Namens opdrachtnemers:
Geert van de Laar, Facilicom Group
Ron Steenkuijl, ADG

Adviseurs:
Rene de Vos, FMN

Namens de Rijksoverheid:
René ten BrugNamens Codekamer Beveiliging:
Frans Slingerland

Namens Codekamer Contractcatering:
Hidde van der Kluit
Johan Bijlsma

Namens Codekamer Schoonmaak:
Jet Linssen
Jan Kerstens

Namens Codekamer Verhuizers:
Piet van Herk (penningmeester)
Anton Vis

Secretariaat:
Mirjam van der Molen (projectmanager)
Miranda Koelewijn-van Diermen (secretaresse)

Comité van Aanbeveling

- Alexander Rinnooy Kan, voorzitter
- Mariëtte Hamer, voorzitter SER
- Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland
- Roger van Boxtel, vml. president-directeur NS
- Tuur Elzinga, voorzitter FNV
- Piet Fortuin, voorzitter CNV
- Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
- Arjan Vliegenthart, directeur Nibud