Klachtenprocedure

Mocht een opdrachtnemer, opdrachtgever of adviseur zich niet volgens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag gedragen, dan kunt u hierover bij ons een klacht indienen.

Wij zorgen dat het bij de juiste Codekamer in behandeling wordt genomen. Er zijn vier Codekamers, namelijk voor Glasbewassing en Schoonmaak, Contractcatering, Beveiliging en Verhuisdiensten. Iedere Codekamer heeft een commissie die deze klachten in behandeling neemt. Het gaat hier niet om een juridische klachtenprocedure, maar en moreel appèl te doen op de betrokken partij(en). 

 

Voorwaarden

Om alle klachten te kunnen behandelen en de doorlooptijd te versnellen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

•  

een klacht moet voldoende gemotiveerd en met aanvullende stukken onderbouwd zijn;

een klacht moet betrekking hebben op de bovengenoemde branches;

een klacht dient eerst gericht te worden aan de organisatie waarover wordt geklaagd;

de commissie neemt geen klachten over contractuele geschillen in behandeling.

Klachten kunnen ingediend worden door een e-mail met eventuele bijlagen te sturen naar CodeVM@atriumgroep.nl.

De indiener ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging en eventueel een verzoek om meer (achtergrond)informatie. Vervolgens wordt de klacht aan de desbetreffende Codekamer Commissie voorgelegd of deze in behandeling genomen kan worden. De indiener ontvangt bericht of de klacht in behandeling genomen wordt.

 

Aanbestedingsprocedure

Klachten en/of geschillen met betrekking tot aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is, kunnen gebruik maken van het advies Klachtafhandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies biedt belanghebbenden een laagdrempelig instrument voor het oplossen van geschillen. Ook dienen er bewijsstukken te worden overgelegd ter onderbouwing van de klacht.