Waarom deze Code?

De Schoonmaak, Catering, Beveiliging en Verhuizers hebben de Code ondertekend Doel van de Code is doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan.

De beschouwing van ..

Verdringing van schoonmaakwerk bij gemeenten

De Code is getekend door 20 gemeenten in Nederland, waaronder niet de minsten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Dalfsen, Hollands Kroon, Schiedam, om er maar een paar te noemen. Jammer genoeg heeft de VNG de Code nog onvoldoende omarmd. En dat is een gemiste kans omdat we graag veel meer gemeenten willen overtuigen van de noodzaak tot verantwoordelijk marktgedrag, zoals wij die willen uitdragen. Dat is namelijk hoognodig, zeker en vast ook voor gemeenten. Van de 75 klachten die we de afgelopen jaren ontvingen, gaan 17 klachten over gemeenten. Van die 17 klachten handelen er 5 over verdringing van schoonmakers.

Lees verder >

In de praktijk worden we helaas vaak geconfronteerd met klachten over onverantwoordelijk marktgedrag bij gemeenten. Een van de ernstigste misstanden, die we dus bij meerdere gemeenten hebben gezien, helaas,
is de verdringing van reguliere schoonmakers , op collectieve basis, door
groepen mensen uit de doelgroep van de participatiewet : mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal geconcentreerd in sociale
werkvoorzieningsorganisaties van diezelfde gemeenten. Voor alle duidelijkheid :
wij zijn groot voorstander van het aanbieden van schoonmaakwerk aan mensen uit de doelgroep van de participatiewet. In de branche zijn er ook meerdere
ondernemers die hier heel serieus werk van maken, en die op innovatieve en
zorgzame wijze deze mensen, meestal in gemengd verband met andere werknemers, in een levende werkorganisatie integreren.

Wat wij echter niet willen is dat gemeenten het contract met schoonmaakbedrijven opzeggen en de schoonmakers laten ontslaan, omdat ze het werk gunnen aan sociale werkvoorzieningsorganisaties, die niet gehouden zijn aan de overnameverplichting van personeel zoals die in de cao in het
schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is vastgelegd. Dan is er geen sprake van
een gemanagede overgang, maar van een harde sanering, die, zeker in kleinere
gemeentes met weinig alternatief werk in de buurt, leidt tot harde, gedwongen
ontslagen. Dat is kale verdringing! Terwijl een gemeente als opdrachtgever wel
degelijk invloed kan en moet uitoefenen op de gevolgen van haar eigen
beslissingen. Dat noemen we in de Code goed opdrachtgeverschap met
medeverantwoordelijkheid voor het sociaal beleid, ook over de knip heen.
Ondertussen wassen de gemeentes hun handen met onschuld in water, net als
Pontius Pilatus ruim 2000 jaar geleden. Bovendien schieten gemeenten er op
langere termijn weinig mee op. Veel schoonmakers komen namelijk via een draaideurconstructie uiteindelijk zelf ook terecht in de doelgroep van de Participatiewet. Om in schoonmaaktermen te blijven: dat is dweilen met de kraan open!

Gelukkig gaat het ook op veel plekken goed. De gemeente Leeuwarden is enige tijd geleden genomineerd voor de best practice award, omdat ze (met hulp van anderen, dat dan weer wel) ervoor gekozen hebben de inzet van mensen uit de doelgroep in goed overleg met betrokken partijen geleidelijk en gemengd te laten instromen, en zonder ontslagen. Er zijn genoeg gemeenten die gelukkig in dezen ook het goede voorbeeld geven. Het kan dus wel.

Vanuit de Code zeggen wij dus nadrukkelijk tegen de Nederlandse gemeenten: doe niet mee aan verdringing, speel geen Pontius Pilatus, maak geen mooie sier met het voldoen aan het quotum van de Participatiewet over de ruggen van gewone schoonmakers ! En : teken de Code, gedraag je ernaar en draag de Code uit.

 

Kees Blokland
Voorzitter Stichting
Code Verantwoordelijk Marktgedragļ»æ

Laatste nieuws

Gele Kaart rederij DAB Vloot Vlissingen

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag (hierna: commissie) heeft DAB Vloot, na een eerdere waarschuwing, een ...

Lees verder >

Vooraankondiging

Geef uw mening

Door de spelregels in de Code werk ik prettiger samen.

LAATSTE TWEETS

Volg ons