Waarom deze Code?

De Schoonmaak, Catering, Beveiliging en Verhuizers hebben de Code ondertekend Doel van de Code is doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan.

De beschouwing van ..

Naar aanleiding van het eerste ‘jubileum’ van het bestaan van de Code schreef Geert van de Laar, mede bestuurslid van de Code en CEO van Facilicom Services Group, op deze plek enige maanden geleden positief te zijn over wat de Code tot dan toe heeft bewerkstelligd. Of dat nu ook een reden is voor een feestje vroeg hij zich, gezien het vele werk dat nog te verrichten is, wel af.

Lees verder >

Hij verwees daarbij naar de moeizame discussies over de wijze waarop de Participatiewet op verantwoorde wijze vorm zou moeten krijgen. Lees: dus niet medewerkers van schoonmaakbedrijven ontslaan om plaats te maken voor mensen die - terecht - een steuntje in de rug kunnen gebruiken om werkervaring op te doen. Dat het in het onvermijdelijk bestuurders jargon 'verdringing'.

Ik ben het met Geert eens maar ik denk dat dat feestje er wel een keer moet komen. Successen - en die zijn er ! - mogen en moeten ook gevierd worden.   Maar het zal ongetwijfeld onze calvinistische inslag zijn die ons er van weerhoudt al te snel naar de slingers te grijpen…..

Ik moest aan Geert zijn column denken toen ik een verslag las van de zogenaamde Praktijkdag op het Ministerie van SoZaWe op 13 september jl. Bij die gelegenheid overhandigde Kees Blokland namens de Code het white paper over Verantwoord inbesteden en uitbesteden (download dat paper!) aan staatssecretaris Kleinsma. De staatsecretaris prees de aanpak van de Code als ook het white paper. "Pragmatisch en concreet"[1].  Ik vind die woorden een groot compliment voor de Code en al die tientallen partijen en hun medewerkers die zich de afgelopen jaren hebben ingespannen voor de missie waar de Code voor staat. Voor het late voorjaar van 2017 staat een groot congres gepland om de Code nog eens op bijzondere wijze onder de aandacht te brengen. Dat zal dus ook een feestelijk tintje mogen hebben. Gaan we heel pragmatisch en concreet voor zorgen.

Toch wil ik deze column niet afsluiten zonder een oprechte zorg te uiten.   Iemand heeft eens gezegd - heel pragmatisch en concreet (-) - dat de meeste mislukkingen (lees hier ook: trage voortgang in processen) worden veroorzaakt door (een of een combinatie van) de drie 'O's. Onbenul, onwetendheid en/of onwillendheid. Dat lijkt mij een mooie, krachtige samenvatting die iedereen kan begrijpen. Ik voeg daar echter een 'O' aan toe. Die van 'opportunisme'. ik denk dat het van het grootste belang is dat partijen en individuen die zich aansluiten bij de code dat vanuit oprechte motieven doen. Aansluiting bij de Code doe je niet slechts voor je eigen belang, dat doe je voor het collectief, het versterken van de keten als geheel. De Code is nu juist op gericht om boven de individuele belangen uit te stijgen en het beter functioneren van het geheel als uitgangspunt te nemen. Het helpt naar mijn ervaring om op gezette tijden de klokken weer eens gelijk te zetten en - in vergadering - elkaar de vraag stellen waarom we er zitten en waar we het voor doen. Naar een verjaardagsfeestje ga je niet voor jezelf.

 

Wim Mul
Bestuurslid Code Verantwoordelijk Marktgedrag

 [1] Zullen we afspreken, indachtig de woorden van de staatsecretaris, het ook maar gewoon over een 'wit boek' te hebben? Maar dat terzijde.

 

 

 

Laatste nieuws

Ondertekensessie Beveiliging, 14 februari 2018

Op 14 februari 2018 organiseert de Codekamer Beveiliging een voorlichtingsbijeenkomst over de betekenis van de Code V...

Lees verder >

Vooraankondiging

Regionale ondertekensessies

Inschrijven regionale ondertekening

Geef uw mening

Door de spelregels in de Code werk ik prettiger samen.

LAATSTE TWEETS

Volg ons