Terug naar nieuwsoverzicht 7 juni 2018

Goed sociaal beleid is vitale factor voor toekomst beveiligingsbedrijven

Op dinsdag 5 juni ondertekenden 16 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Tilburg. In de discussie tussen gastheer Kees Blokland en de nieuwe ondertekenaars blijkt, ondanks wat kritische kanttekeningen, draagvlak voor de Code.

Op dinsdag 5 juni ondertekenden 16 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Tilburg. In de discussie tussen gastheer Kees Blokland en de nieuwe ondertekenaars blijkt, ondanks wat kritische kanttekeningen, draagvlak voor de Code.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag pleit voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen in het proces van aanbesteden. In de contractfase is het van belang in het oog te houden waarop wordt afgerekend. Daarbij is het welzijn van de beveiligers een belangrijk onderdeel. Een goed werkgever wil beveiligers niet over de kling jagen, omdat de opdrachtgever op de prijs drukt. Bij goed werkgeverschap hoort de zorg voor de medewerkers. In de beveiligingsbranche vormen zij de levensader.

De aanwezige bedrijven hebben veelal het Keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Om dat te kunnen behouden is het ondertekenen van de Code een vereiste. Is dit de enige reden waarom de aanwezige bedrijven de Code ondertekenen? vroeg de heer Blokland.

Een aantal beveiligingsbedrijven zegt nog maar pas bekend te zijn met de Code. Hoewel vanzelfsprekend dat niet alleen op prijs mag worden aanbesteed c.q. aangenomen, gebeurt het nog te veel. De concurrentie in de markt is groot. Opgeroepen wordt om degene die het goed willen doen, te beschermen.

De heer Blokland legt uit dat bij de Code gemeld kan worden wanneer zich ongehoorde situaties in een aanbesteding voor doen. De Code doet een moreel  ppel en zal de publiciteit zoeken en gele kaarten uitreiken.

De voorlichtingsbijeenkomst richtte zich in het bijzonder op ondernemingen actief in de particuliere beveiligingsbranche die veel te maken hebben met aanbestedingen door zowel overheden als private partners. Inmiddels hebben ruim 1.400 partners de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend.