Terug naar nieuwsoverzicht 9 juni 2016

Stop misbruik Participatiewet

Het kwam voor de 49 schoonmakers van de gemeentelijke panden in de Drechtsteden als een donderslag bij heldere hemel. Eind november vorig jaar kregen ze het nieuws dat de dag voor Kerst hun laatste werkdag zou zijn. De reden? De gemeenten hadden het contract met schoonmaakbedrijf Gom opgezegd en wilden het werk voortaan laten uitvoeren door mensen van de sociale werkvoorziening. Een Dickens-waardig gegeven, met de Drechtsteden als Scrooge die harteloos mensen, die al jaren naar volle tevredenheid hun werk doen, op straat gooit.

Voor die 49 schoonmakers kwam hun ontslag als een verrassing. Voor FNV Schoonmaak was het wachten tot een situatie als deze zich zou voordoen. Sinds de invoering van de Participatiewet, die het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij de lokale overheid neerlegt, kregen we al signalen dat gemeenten op constructies als die van de Drechtsteden zaten te broeden. Werk dat nu veelal is uitbesteed, willen gemeenten anders organiseren om hun quotum van te plaatsen SW-ers te halen.

Verschuiven van het probleem
Het gaat er hier nadrukkelijk niet om dat arbeidsgehandicapten en anderen die moeilijk aan een baan komen geen recht hebben op betaald werk en deelname aan de arbeidsmarkt. Het onzinnige zit erin dat je de ene groep helpt door een andere groep, die het ook niet makkelijk heeft op de arbeidsmarkt, te ontslaan. En dat, waar de Rijksoverheid schoonmakers aan echte banen helpt door ze ambtenaar te maken, de lokale overheid ze op straat zet. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor de schoonmakers. Zoals in het geval van Drechtsteden, waar de getroffen schoonmakers al tientallen jaren voor de gemeente werkten. Dan zet je mensen niet zomaar aan de kant.

Helaas bleef het daar niet bij. Ook de gemeente Hoorn wil het werk van 23 schoonmakers laten uitvoeren door het sociale werkbedrijf. Daar gaat het om een ordinaire bezuinigingsmaatregel, onder het mom van “participatiewet”, terwijl er helemaal geen nieuwe mensen aan het werk geholpen worden! Hier moeten we als sector tegen opstaan. Schoonmaken is een vak, dat gedaan moet worden door vakmensen die daarvoor beloond moeten worden volgens de cao Schoonmaak. Natuurlijk verdienen mensen met een beperking ook een kans op een baan, maar niet door schoonmakers te verdringen.

Samen de gele handschoen aantrekken
Daarom zegt FNV Schoonmaak: laten we samen de gele handschoen aantrekken. Schoonmakers samen met werkgevers. Om bij de gemeenten, maar ook bij Jetta Klijnsma, nota bene zelfverklaard vriendin van de schoonmakers, duidelijk te maken dat de Participatiewet zo haar doel voorbijschiet.

Jet Linssen is werkzaam als campagneleider/bestuurder bij FNV Schoonmaak (jet.linssen@fnv.nl).

Bron: Service Management

Wilt u het hele artikel lezen? Klik hier